Portal Paula

Accés a medicaments

Enllaços a fonts d’informació per projectes d’educació en drets humans i ciutadania global sobre l’accés a medicaments.flecha

Organismes governamentals | ONG i moviments socials

Organismes governamentals

Organització Mundial de la Salutgovernment

Pàgina de l’Organització Mundial de la Salut entorn als medicaments essencials, sobre els quals l’OMS pretén que, “en el context dels sistemes de salut existents, estiguin disponibles en tot moment, en quantitats suficients, en les formes farmacèutiques apropiades, amb una qualitat garantida, i a un preu assequible per a les persones i per a la comunitat”.

Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris

Com a agència estatal adscrita al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, l’AEMPS és responsable de garantir a la societat, des de la perspectiva de servei públic, la qualitat, seguretat, eficàcia i correcta informació dels medicaments i productes sanitaris, des de la seva investigació fins a la seva utilització, en interès de la protecció i promoció de la salut de les persones, de la sanitat animal i el medi ambient.

Medicaments i farmàcia

Canal de l’espai web del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que reuneix les últimes publicacions i notícies d’actualitat sobre medicaments i farmàcia a Catalunya. El canal conté informació pràctica per a la ciutadania, així com recursos per a les persones professionals d’aquest àmbit i un apartat sobre empreses i proveïdors.

ONG i moviments socials

Plataforma Nograciasasociaciones

Organització civil independent per la transparència, la integritat i l’equitat en les polítiques de salut, l’assistència sanitària i la investigació biomèdica.

Medicaments que no curen

Projecte de sensibilització i educació per al desenvolupament de FarmaMundi i MedicusMundi Catalunya sobre la problemàtica de les donacions i l’accés als medicaments en els països empobrits.

MSF Access Campaign

Campanya de Metges Sense Fronteres (MSF) el propòsit de la qual és impulsar l’accés i el desenvolupament de medicaments per salvar vides i allargar la vida, proves diagnòstiques i vacunes per als pacients en els programes de MSF i més enllà.

ONG de Barcelona ciutat que treballen aquest tema

"Trackback" Enllaç des de la teva web.

Deixa un comentari