Portal Paula

Agenda 2030

Aquí trobareu fonts d’informació per a projectes d’educació en drets humans i ciutadania global.

>> Per saber-ne més: Com identificar fonts d’informació per al teu projecte educatiu?flecha

Organismes governamentals | ONG i moviments socials | Centres de recerca | Estadístiques | Informes | Portals de recursos

Organismes governamentals

governmentA nivell internacional

 • Objectius de Desenvolupament Sostenible. Pàgina web principal de l’ONU sobre els ODS de l’Agenda 2030.
 • ODS 2
  • FAO. Des de l’eliminació de la pobresa i la fam fins a la resposta al canvi climàtic i el manteniment dels recursos naturals, l’Agenda 2030 apunta a l’alimentació i l’agricultura com a claus per al desenvolupament sostenible. En aquest portal web, la FAO mostra la relació d’aquestes claus amb cadascun dels ODS, i publica diverses publicacions i elements multimèdia sobre la implementació de l’Agenda 2030.
  • Programa Mundial d’Aliments. Pàgina web sobre l’ODS 2, que es compromet a acabar amb la fam, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure l’agricultura sostenible.
 • ODS 3: El VIH i els ODS. UNAIDS selecciona en aquest portal web un conjunt d’ODS, de què analitza com impacten en l’epidèmia i la resposta al VIH, com el VIH afecta el progrés cap a aquests ODS i quines són les oportunitats per a la col·laboració intersectorial cap a metes compartides per a 2030.
 • ODS 4: Education 2030. Mecanisme mundial de coordinació de múltiples agents interessats en la dimensió de l’educació de l’Agenda 2030, l’objectiu del qual és assolir els objectius i compromisos educatius. Auspiciat per la UNESCO, té el mandat de proporcionar orientació estratègica als Estats membres ia la comunitat educativa, fer recomanacions per a accions catalítiques, advocar per un finançament adequat i monitoritzar el progrés cap als objectius educatius a través de l’Institut d’Estadístiques de la UNESCO i l’informe Global Education Monitoring.
 • ODS 5: ONU Dones. En el seu document de posició, aquesta agència de l’ONU va promoure la creació de l’ODS 5 amb el propòsit d’assolir la igualtat de gènere, els drets de les dones i el seu ampoderament. Paral·lelament, ONU Dones també va instar a incorporar les qüestions relatives a la igualtat de gènere de manera transversal en altres objectius de l’Agenda, amb metes i indicadors clars. A més, edita un informe de seguiment sobre la igualtat de gènere en l’Agenda 2030 i impulsa la campanya “Per un planeta 50-50 el 2030: Donem el pas per la igualtat de gènere“, que demana als governs realitzar compromisos nacionals que posin fi a la bretxa en la igualtat de gènere.
 • ODS 8:
  • Organització Internacional del Treball (OIT). Aquesta agència tripartida de l’ONU (que reuneix governs, ocupadors i treballadors de 187 Estats membres) disposa d’un portal web sobre l’Agenda 2030 en relació amb el treball decent; és a dir, amb l’ODS 8.
  • Plataforma de recursos DW4SD. Plataforma de l’OIT que ofereix orientació integrada i recursos útils sobre la relació entre el treball decent i el desenvolupament sostenible per als agents interessats en donar suport a la consecució de l’Agenda 2030.
  • Tourism for SDGs. Plataforma creada per l’Organització Mundial del Turisme de l’ONU per mostrar que el turisme té potencial per contribuir, directament o indirectament, a tots els ODS. En concret, s’ha inclòs com a meta en els objectius 8, 12 i 14.
 • ODS 9: Organització de les Nacions Unides per al Desenvolupament Industrial (UNIDO). Al mateix temps que compleix el seu mandat d’ajudar els Estats membres a aconseguir el desenvolupament industrial inclusiu i sostenible, la UNIDO mostra en aquest apartat del seu web les mesures que pren per contribuir als diferents ODS.
 • ODS 11:
  • ONU Hàbitat. L’Agenda 2030 atorga un paper destacat a la urbanització i les ciutats amb la inclusió d’un objectiu independent per a elles (ODS 11) i al voltant d’un terç dels indicadors dels ODS amb un component urbà. ONU Hàbitat dona suport a governs locals i nacionals per reflectir la nova agenda en plans i polítiques de desenvolupament urbà sostenible de ciutats i països.
  • Localizing the SDGs. Portal web conjunt de PNUD, ONU Hàbitat i Global Task Force en què es fa curació d’eines i guies pràctiques per donar suport als actors locals i les seves xarxes en la implementació i monitoratge dels ODS a nivell local. Igualment, el web convida aquests actors a compartir les seves idees, experiències i preguntes amb l’objecte de crear un repositori en línia de solucions i pràctiques de desenvolupament.
 • ODS 13: Organització Meteorològica Mundial (OMM). L’OMM és la guardiana de l’ODS 13 sobre l’acció climàtica, i en aquest apartat del seu web mostra com contribueix a la consecució d’aquest i altres ODS. També recorda als Serveis Meteorològics i Hidrològics Nacionals (SMHN) que poden beneficiar-se de l’estatus de l’OMM, com a agència especialitzada de l’ONU, per comprometre’s amb l’Agenda 2030.
 • Diversos ODS:
  • La UNESCO i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Portal web des d’on la UNESCO mostra la seva contribució a la implementació dels ODS a través del treball en les següents àrees: educació, ciències naturals, ciències socials i humanes, cultura i comunicació i informació.
  • Programa de l’ONU per al Desenvolupament (PNUD). El PNUD dóna suport als governs perquè integrin els ODS en els seus plans i polítiques nacionals de desenvolupament. Al seu web, té un apartat de recursos per a l’Agenda 2030, que inclou l’accés a publicacions sobre aquesta temàtica.
  • Campanya d’Acció per als ODS. Iniciativa especial del Secretari General de les Nacions Unides, administrada pel PNUD, amb el mandat de donar suport a l’ONU i als Estats membres en la implementació dels ODS mitjançant la promoció i suport de la participació ciutadana.
  • Programa de l’ONU per al Medi Ambient. Pàgina web sobre les dimensions ambientals de l’Agenda 2030, tenint en compte que (com va assenyalar UN Environment en un informe de 2015) aproximadament la meitat dels ODS tenen un enfocament ambiental directe o bé aborden la sostenibilitat dels recursos naturals.
  • Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD). La UNCTAD contribueix al progrés de 52 metes de 10 dels 17 ODS, així com a les àrees d’associació i prosperitat. En aquest apartat del seu web, la UNCTAD recopila esdeveniments i reunions, informes polítics, estudis i notícies sobre la seva relació amb l’Agenda 2030.
  • Oficina sobre Drogues i Crim de les Nacions Unides (UNODC). A través del seu treball a nivell mundial, regional i nacional, la UNODC mostra en aquest apartat del seu web els principals ODS per als quals brindarà suport als Estats membres.
  • Fons Monetari Internacional (FMI). L’FMI està compromès amb els ODS, i està donant suport als seus membres en la seva implementació en àrees rellevants per al seu mandat d’estabilitat financera i creixement econòmic sostenible i inclusiu. En un nivell ampli, la participació de l’FMI en els ODS s’alinea amb els cinc pilars dels ODS: les persones, la prosperitat, el planeta, la pau i l’associació.
  • Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL). Comissió regional de l’ONU que disposa d’un portal web sobre l’Agenda 2030, en el qual recull notícies, activitats i publicacions sobre els ODS a Amèrica Llatina i el Carib, on l’eradicació de la pobresa i la reducció de desigualtats són prioritats per al desenvolupament sostenible.
  • Pacte Mundial de Nacions Unides (Global Compact). Major iniciativa de responsabilitat social empresarial en el món, que promou implementar 10 principis universalment acceptats per promoure el desenvolupament sostenible a les activitats empresarials, així com canalitzar accions en suport dels objectius més amplis de l’ONU, inclosos els ODS. En aquest àmbit, posa a disposició dels seus signatories la plataforma d’acció internacional “Making Global Goals Local Business” (Convertint els Objectius Globals en un Negoci Local).
  • European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC). Els Consells Assessors Europeus sobre Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible (EEAC) són una xarxa d’organismes assessors creats per governs nacionals o regionals. Els membres de l’EEAC ofereixen assessorament independent als seus respectius governs i parlaments nacionals o regionals relacionat amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible.

A nivell estatal i autonòmic

ONG i moviments socials

Centres de recerca

A nivell internacional

 • UN News. Secció d’UN News que recopila articles d’actualitat sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

A nivell estatal i autonòmic

 • Observatorio Sostenibilidad. Observatori que investiga i informa sobre la situació d’Espanya respecte a la sostenibilitat de diversos processos (ambientals, socials i econòmics) i avalua mecanismes de gestió garants d’aquesta. Publica un informe anual que avança actuacions en relació amb els principals marcs estratègics de sostenibilitat nacionals, europeus i internacionals, i també publica estudis temàtics sobre àrees que es consideren claus per a la sostenibilitat.

Estadístiques

 • estadisticas Sustainable Development Goal indicators website. Web oficial de les Nacions Unides que ofereix informació sobre el desenvolupament i la implementació d’un marc d’indicadors per al seguiment i revisió de l’Agenda 2030. La manté la Divisió d’Estadística de les Nacions Unides (UNSD).
 • UNESCO Institute of Statistics. Font oficial i fiable de dades comparables internacionalment sobre educació, ciència, cultura i comunicació. Té el mandat de desenvolupar nous indicadors, enfocaments estadístics i eines de monitorització per avaluar i aconseguir el progrés en els ODS relacionats amb el mandat de la UNESCO, treballant en coordinació amb el Comitè Directiu d’Educació 2030.
 • Sustainable Development Goals & me. Pàgina d’Eurostat (l’oficina estadística de la Unió Europea) que presenta un conjunt d’indicadors per descobrir, mitjançant visualitzacions interactives, la situació de cada país de la UE en relació amb els ODS i poder comparar-la amb la d’altres països europeus.
 • City Prosperity Initiative. Plataforma de monitorització global per a indicadors i metes de l’Objectiu 11 i altres indicadors d’ODS amb un component urbà. Es basa en un enfocament estadístic que integra diversos indicadors amb les diferents dimensions de la prosperitat compartida i la sostenibilitat.
 • SDG Goal 11 Monitoring Framework. Eina de monitorització global, creada per ONU Hàbitat, que proporciona definicions i metadades per a tots els indicadors aprovats per a l’ODS 11. Vol ser una guia per ajudar els governs nacionals i locals en els seus esforços per recopilar, analitzar i validar dades i informació amb vista a la preparació d’informes.

Informes

 • informesThe Sustainable Development Goals Report. Informe anual de les Nacions Unides que revisa el progrés en la implementació de l’Agenda 2030 en base a les darreres dades disponibles, i examina algunes de les interconnexions entre objectius i metes. Es publica des de 2016. En l’edició de 2018 aprofundeix en els sis ODS analitzats en el fòrum polític d’alt nivell sobre desenvolupament sostenible de juliol de 2018 (6, 7, 11, 12, 15 i 17), tot i que ofereix una visió de conjunt de tots ells.
 • Global Education Monitoring Report (GEM Report). Informe publicat per la UNESCO amb l’objectiu de supervisar el progrés cap a les metes educatives en el marc dels ODS. A partir de 2016, va substituir l’Education for All Global Monitoring Report. Abasta temes que van des de la desigualtat, el gènere i l’ensenyament i l’aprenentatge fins al conflicte, l’alfabetització i l’atenció i educació de la primera infància.
 • Hacer las promesas realidad: La igualdad de género en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Informe d’ONU Dones que presenta una avaluació exhaustiva i fidedigna dels avenços, dificultats i possibilitats de l’aplicació dels ODS des d’una perspectiva de gènere.
 • SDG Index and Dashboards. Informe elaborat anualment per la Sustainable Development Solutions Network (SDSN) i la fundació Bertelsmann Stiftung que reuneix les dades disponibles per als 193 Estats membres de Nacions Unides amb vista a aconseguir els 17 ODS.

Portals de recursos

 • informacionRed Española para el Desarrollo Sostenible (REDS). Antena de la Sustainable Development Solutions Network (SDSN) a Espanya. La seva missió és mobilitzar i sensibilitzar la societat espanyola, les institucions públiques i el sector privat perquè coneguin de manera més rigorosa i compromesa els ODS, així com afavorir-ne la implementació.
 • Teach SDGs. Moviment global de docents voluntaris, alineats amb l’ONU, que es comprometen a incorporar els ODS als currículums de primària i secundària. Apunten a recursos oberts i accessibles, propostes per a l’aula i projectes globals directament alineats amb els ODS.
 • Aulas ODS. Proposta educativa de Sociolidarios (iniciativa de emprenedoria social) per apropar a la comunitat educativa els ODS a través de la metodologia d’Aprenentatge i Servei.
 • SDGs For Children. Iniciativa creada per l’adolescent indi Ayush Chopra, Delegat Juvenil de les Nacions Unides, l’objectiu de la qual és fer que els ODS siguin coneguts entre els nens i nenes.

Etiquetes:, ,

"Trackback" Enllaç des de la teva web.

Deixa un comentari

 

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework