Portal Paula

L’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible

El setembre de 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 amb la voluntat d’eradicar la pobresa, protegir el planeta i fer realitat els drets humans de totes les persones.

Agrupats al voltant de temàtiques com la pobresa, la fam, la salut, l’educació de qualitat, la igualtat de gènere, l’aigua neta, l’energia assequible, el consum responsable o la reducció de les desigualtats, els ODS ens informen dels reptes globals per la justícia social.

Es tracta de temes presents en el currículum de les diferents matèries i etapes educatives, de manera que vincular-les a l’Agenda 2030 facilita concretar en la programació la dimensió cognitiva de l‘educació per a la ciutadania mundial (UNESCO, 2015).

L’Agenda 2030 com a recurs per la recerca de Batxillerat

La Fundació Solidaritat UB i l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) UB, amb el suport de la Diputació de Barcelona, executen el projecte “Interdependents, corresponsables: L’Agenda 2030 com a recurs per la recerca de Batxillerat” (2017-2019).

L’objectiu principal de la iniciativa és difondre les possibilitats de l’Agenda 2030 com a recurs educatiu per comprendre la interdependència de problemàtiques aparentment llunyanes i promoure la corresponsabilitat en la seva resolució.

Les activitats es duen a terme entre l’1 de desembre de 2017 i l’1 de desembre de 2019 i s’adrecen a un nombre limitat d’instituts públics de la província de Barcelona.

Activitats del projecte

Taller de recerca

Taller de recerca

Activitat d’1 hora que es realitza habitualment en horari de tutoria per a cada grup de 1r de batxillerat. L’objectiu és comprendre el procés de recerca i promoure la realització de treballs de recerca al voltant de l’Agenda 2030.

Assessorament del treball

Assessorament del treball

En el taller de recerca, s’ofereix a l’alumnat la possibilitat de participar en trobades d’assessorament de la seva recerca, que es realitzen en grup al mateix centre educatiu o en espais cedits per l’ajuntament del municipi.

Formació del professorat

Formació del professorat

S’adreça a professorat que vulgui aprofundir en el potencial de la recerca per educar en ciutadania global. A partir de la reflexió sobre finalitats i objectius del treball de recerca, es proporcionen recursos per a la seva tutoria i avaluació.

Materials del projecte

Calendari 2019 amb els ODS de l’Agenda 2030

Pòster amb els ODS i les metes de l’Agenda 2030

Recursos i propostes per a l’aula

Mapamundi dels Drets Humans

Mapamundi dels Drets Humans

Recurs educatiu per posar en relleu la interdependència de problemàtiques aparentment llunyanes i, per tant, la corresponsabilitat de totes les persones que habitem el planeta en la seva resolució.

Propostes per a l'aula

Propostes per a l'aula

Apartat que recull propostes per treballar a l’aula el Mapamundi dels Drets Humans, així com còmics i fonts d’informació per tractar temàtiques com la globalització econòmica, la desigualtat de gènere o les migracions.

Recursos didàctics

Recursos didàctics

Secció que recopila recursos didàctics per apropar a l’aula els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. Cada ODS es vincula a la Declaració Universal dels Drets Humans, i se n’ofereixen guies temàtiques, propostes de recerca…

Amb el suport de:

Diputació de Barcelona
 
 
 
 
El contingut del projecte “Interdependents, corresponsables: L’Agenda 2030 com a recurs per a la recerca de Batxillerat” és responsabilitat exclusiva de la Fundació Solidaritat UB i no reflecteix necessàriament l’opinió de la Diputació de Barcelona.
L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework