Portal Paula

Competència en recerca

La competència en recerca és una de les competències generals que tot l’alumnat de batxillerat ha de desenvolupar com a part d’una educació integral que pretén, entre d’altres, assolir la ciutadania activa.

La competència en recerca es defineix com:

(…) la facultat de mobilitzar els coneixements i els recursos adients per aplicar un mètode lògic i raonable per tal de trobar respostes a preguntes o per resoldre problemes rellevants que encara no s’han solucionat en el nivell i en l’àmbit adequat als coneixements, destreses i actituds que es posseeixen.

Decret 142/2008

Com a competència general, s’ha de desenvolupar des de totes les matèries del batxillerat i, per això, multitud d’elles inclouen continguts procedimentals propis de la investigació en aquell àmbit del coneixement. A més, tot l’alumnat haurà d’elaborar un treball de recerca orientat al desenvolupament d’aquesta competència.

En la legislació es destaquen especialment dues de les aportacions de la competència en recerca a la formació de l’alumnat:

  • Autonomia. Per això cal que l’alumnat pugui “elegir amb criteri propi” els projectes de recerca i portar-los endavant.
  • Creativitat. L’alumnat ha de disposar de llibertat per poder “imaginar” el seu projecte de recerca.

Fonts:

  • Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat.

"Trackback" Enllaç des de la teva web.

Deixa un comentari

 

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework