Portal Paula

Cooperació internacional al desenvolupament

Enllaços a fonts d’informació per a treballs de recerca sobre la cooperació internacional al desenvolupament.
flecha

Marc conceptual | Organismes governamentals | ONG i moviments socials | Centres de recerca

Marc conceptual

mundo globalizadoDiccionari de Cooperació al Desenvolupament (TERMCAT)

Diccionari, amb un centenar de termes sobre la cooperació al desenvolupament, que defineix els actors humanitaris (persones o organismes, governamentals o no governamentals, d’àmbit local, regional o universal) d’aquesta activitat cada vegada més rellevant en el món actual. Cadascun dels termes del diccionari inclou les denominacions en català, una definició, els equivalents en castellà, francès i anglès i, si escau, notes complementàries.

Diccionario de Educación para el Desarrollo (Hegoa)

Diccionari amb uns 80 termes sobre Educació per al Desenvolupament (EpD) per seguir aprofundint i intercanviant idees que permetin fixar alguns conceptes claus d’EpD, que possibilitin la comprensió d’altres nous que han sorgit al ritme dels canvis i que facilitin la possibilitat de compartir un llenguatge comú, tan necessari per a establir aliances i xarxes de treball conjunt en aquest àmbit.

Diccionario de Ayuda Humanitaria y Cooperación al Desarrollo (Universitat del País Basc i Hegoa)

Diccionari en línia que permet l’accés als continguts del Diccionari d’Acció Humanitària i Cooperació al Desenvolupament (2000). Sintetitza i analitza gran part dels conceptes, problemes, enfocaments teòrics, mètodes d’anàlisi, criteris operatius, organitzacions especialitzades i acords internacionals apareguts durant les últimes dècades en els camps humanitari i del desenvolupament. Per això, conté aportacions de diferents disciplines, des de l’economia a la salut, passant pels drets humans, les relacions internacionals, la sociologia o els estudis de gènere.

La realidad de la ayuda: FAQ de la cooperación (Oxfam Intermon)

Portal de transparència i vigilància de la cooperació espanyola que inclou 10 preguntes freqüents sobre Cooperació al Desenvolupament com una primera aproximació a aquesta temàtica.

Organismes governamentals

Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD)

Organisme mundial de les Nacions Unides en matèria de desenvolupament que promou el canvi i connecta els països amb els coneixements, l’experiència i els recursos necessaris per ajudar els pobles a forjar una vida millor. Es concentra en els desafiaments de: desenvolupament sostenible; governança democràtica i manteniment de la pau; i clima i resiliència als desastres. En cadascuna d’aquestes esferes temàtiques, el PNUD defensa la protecció dels drets humans i especialment l’apoderament de la dona.

Banc Mundial

El Banc Mundial funciona com una cooperativa integrada per 189 països membres, que són representats per una Junta de Governadors, els quals en general són ministres de Finances o de Desenvolupament dels països membres i es reuneixen un cop l’any. Els objectius d’aquest organisme són acabar amb la pobresa extrema i promoure la prosperitat compartida i una major equitat en el món en desenvolupament.

Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID)

Principal òrgan de gestió de la cooperació espanyola, adscrit al Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació i orientat a la lluita contra la pobresa i pel desenvolupament humà sostenible. Segueix les directrius del Pla Director de la Cooperació Espanyola, d’acord amb l’agenda internacional marcada pels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) i amb atenció a tres elements transversals: la perspectiva de gènere, la qualitat mediambiental i el respecte a la diversitat cultural.

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

Organisme de la Generalitat de Catalunya responsable de gestionar les polítiques de cooperació al desenvolupament i acció humanitària. És el principal instrument del Govern i la ciutadania de Catalunya per sumar-se a la comunitat internacional en el compromís per construir un món més just i solidari, i treballar per garantir l’accés als drets fonamentals i al lliure desenvolupament de les persones i els pobles d’arreu del món.

ONG i moviments socials

Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global

Xarxa de 114 organitzacions catalanes que promou l’acció col·lectiva de les entitats afiliades per aconseguir la justícia social i l’eradicació de les desigualtats a tot arreu, a d’altres llocs del món i a Catalunya, mitjançant la cooperació al desenvolupament, la defensa i promoció dels drets humans i el foment de la pau.

Coordinadora de ONG para el Desarrollo

La Coordinadora integra 76 ONG de Desenvolupament d’àmbit estatal i 17 coordinadores autonòmiques. En total, unes 400 organitzacions que treballen en més de 100 països. Promou la justícia social i la garantia dels drets humans a qualsevol lloc del món.

European NGO confederation for Relief and Development (CONCORD)

Fundada el 2003 per ONG per al desenvolupament de tot Europa (avui dia, representa més de 2.600 ONG), és el principal interlocutor amb les institucions de la UE sobre les polítiques de desenvolupament. El seu objectiu és enfortir l’impacte de les ONG europees de desenvolupament en les institucions europees i influir positivament en les polítiques europees de desenvolupament per a un món equitatiu, just i sostenible.

Centres de recerca

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)

Xarxa acadèmica, interdisciplinària, especialitzada en la investigació i la docència en temes de desenvolupament i cooperació internacional. Impulsa l’edició a Espanya de la Revista Iberoamericana d’Estudis del Desenvolupament, en col·laboració amb la Càtedra de Cooperació Internacional de la Universitat de Saragossa.

Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Institut mixt de la Universitat del País Basc, creat per aquesta universitat i per l’associació Hegoa. Els seus orígens es remunten al 1987. Des de la seva identitat com a institut universitari i associació civil, el seu àmbit de treball és la promoció del desenvolupament humà i la cooperació internacional, aportant investigació i anàlisi, recursos d’informació i documentació, docència de postgrau i altres programes docents de formació universitària en desenvolupament i cooperació, generació de capacitats per a l’enfortiment del teixit social de la cooperació, assessoria tècnica a diverses entitats i institucions públiques, i programes i projectes de cooperació.

Oxfam Intermón

Oxfam Intermón publica estudis i informes que avalen les seves reivindicacions tant en campanyes polítiques com en l’educació per a una ciutadania global. El seu objectiu és generar canvis sostenibles en idees, valors, polítiques i pràctiques que millorin les condicions de vida de les poblacions empobrides.

Etiquetes:

"Trackback" Enllaç des de la teva web.

Deixa un comentari

 

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework