Portal Paula

Conflicte (II)

Actituds

Un element comú als conflictes són les actituds de les persones que hi intervenen; les quals succeeixen fins i tot en els conflictes intrapersonals. Comunament, les actituds que s’identifiquen davant un conflicte (i que segur que tu, lector/a, has experimentat) es guien per la importància que se li atorga a l’eix guanyar/perdre i l’eix relació amb l’altra persona (m’importa mantenir la relació amb l’altra persona o no).

silhouettes-141366_150Una mateixa persona pot adoptar diferents actituds al llarg d’un mateix conflicte, i mostrar diferents actituds en funció del conflicte de què es tracti. Aquestes actituds són:

 • Competició, el conflicte es percep com una situació en què o bé es guanya tot o bé es perd tot. Conservar una bona relació amb les altres persones no importa.
 • Evitació, exemplificat en la imatge de l’estruç que amaga el cap sota terra perquè no la vegin. S’evita el conflicte a qualsevol preu, fins i tot exposant-se a perdre. Un mateix no importa, i guanyar tampoc. Es tracta de conservar la relació amb l’altra persona sigui com sigui.
 • Negociació, en un àmbit de conflicte es busca negociar termes, temes,… per minimitzar la possibilitat de perdre i maximitzar les possibilitats de guanyar. S’aprecia la relació amb l’altre.
 • Cessió, no hi ha una resolució total del conflicte, s’arriba a un acord provisional (una mena d’alto el foc) però es mantenen els aspectes que provoquen el conflicte. La part que cedeix prioritza mantenir la relació amb l’altra persona o persones, almenys, durant un període de temps.
 • Col·laboració, el conflicte s’enfoca com una oportunitat que les persones que hi estan implicades puguin guanyar. No hi ha competició ni tampoc es pretén perdre en determinats aspectes per guanyar en d’altres. Es busca maximitzar tots els elements i cuidar la relació amb l’altre.

No hi ha una actitud ideal davant d’un conflicte. En algunes ocasions, el conflicte exigeix que la persona sigui extraordinàriament competitiva i en d’altres el sentit comú aconsella cedir com a estratègia per abordar el conflicte en un altre moment. En qualsevol cas, les actituds poden formar part de les estratègies per gestionar el conflicte.

Posicions

Quines són les posicions en el conflicte?

En un conflicte podem identificar tres nivells:

 • Posició. La que les persones en conflicte manifesten. Respon a la pregunta: què vull/què vols? Per exemple, “vull la custòdia”, “vull que em pagui la reparació del cotxe”, “vull que em compri un mòbil”, etc.
 • Interès. L’interès es pot manifestar o no, però és més complex que la posició. L’interès és el nostre objectiu i respon a la pregunta “¿per a què?”.
 • Necessitats. En la gran majoria de les ocasions no es verbalitzen. I, moltes vegades, les persones que estan en conflicte han de fer un treball de reflexió per poder identificar-les i relacionar-les amb la seva conducta, percepció, interès i posició. Majoritàriament, són les necessitats les que desencadenen el conflicte i les que articulen l’interès i la posició. La forma clàssica de classificació de les necessitats és la de Maslow. Aquest autor identifica:
   • Necessitats fisiològiques: són les necessitats bàsiques per a la supervivència humana: alimentació, abric,…
   • Necessitats relacionades amb la seguretat física de les persones
   • Necessitats de pertinència o afiliació: les persones som éssers socials i necessitem sentir que pertanyem a un grup
   • Necessitats d’estima o autoestima, relacionades amb que la persona sigui i se senti valorada, tingui confiança en ella mateixa, sigui i se senti respectada…
   • Necessitats d’autorealització: relacionades amb la satisfacció, l’èxit,…

Les necessitats que es consideren bàsiques són les tres primeres (fisiològiques, de seguretat i de pertinença). En l’àmbit de les necessitats s’han d’identificar aquelles que són negociables i aquelles que no ho són. I, sobretot, cal tenir en compte que en un conflicte és fàcil identificar les posicions, però per gestionar-lo positivament s’han de tenir en consideració tant els interessos com les necessitats.

Més informació:

Etiquetes:,

"Trackback" Enllaç des de la teva web.

Deixa un comentari

 

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework