Portal Paula

Ensenyaments mínims

A Espanya, les competències en educació estan delegades als governs autonòmics. A fi d'”assegurar una formació comú a tot l’alumnat dins del sistema educatiu espanyol i garantir la validesa dels títols corresponents” (sobretot, davant la possible mobilitat geogràfica), el govern espanyol estableix uns ensenyaments mínims que serveixen de base als currículums que posteriorment estableixen les administracions educatives autonòmiques. 

Els ensenyaments mínims inclouen els aspectes bàsics del currículum en relació amb els objectius, les competències bàsiques, els continguts i els criteris d’avaluació. Com a mínim, han d’ocupar el 65% dels horaris escolars que estableixi l’administració educativa (el 55% per a les comunitats autònomes que tinguin llengua cooficial). Finalment, correspon als centres educatius desenvolupar i completar el currículum, en compliment del principi d’autonomia pedagògica, d’organització i de gestió.

"Trackback" Enllaç des de la teva web.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. Més informació.


Una iniciativa de:
Con el apoyo de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework