Portal Paula

Glossari

Desenvolupament sostenible

És la satisfacció de les necessitats del presents sense comprometre la capacitat de satisfacció de les necessitats futures.

Aquesta sostenibilitat ha de donar-se simultàniament a nivell econòmic, sòcio-cultural i mediambiental. El terme s’estèn a nivell mundial a partir de l’Informe Brundtland publicat per les Nacions Unides el 1987 i està a la base de l’Agenda 21 aprovada en la conferència de Rio l’any 1992.

D’altres tradicions culturals i cosmovisions diferents de l’occidental disposen de termes propis sobre aquesta noció com per exemple, el Buen Vivir propi de les cultures dels Andes, a Amèrica del Sud, com la quítxua o l’aimara.

Actualment el desenvolupament sostenible és un compromís dels 193 països del món, que han adoptat l’Agenda 2030 formada per disset Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Més informació:

Llegir més Deixa el teu comentari

Agenda 2030: els ODS

És un pla polític d’acció adoptat per 193 països del món, que conformen l’assemblea general de Nacions Unides. Aquesta iniciativa pretén assolir el desenvolupament sostenible l’any 2030 a través de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que pretenen posar fi a la pobresa, protegir el planeta, garantir que la prosperitat arribi a totes les persones i fomentar la pau.

Va ser adoptat a l’Assemblea General de les Nacions Unides el setembre de 2015 per part de tots els Estats membres d’ONU. Es fruit per tant d’un consens internacional que li dona un abast global.

Per cada objectiu s’estableixen metes que incideixen en algunes de les causes i dimensions de la problemàtica a la que al·ludeix l’objectiu. Les metes compten amb indicadors numèrics de situació inicial i s’està desenvolupament tot un sistema d’indicadors per avaluar el progrés de cada Estat en el compliment dels objectius. Altres actors socials (com les universitats, els ajuntaments…) estan adaptant aquest model a la pròpia planificació, de forma que la nova agenda suma multitud d’actors socials a uns reptes compartits.

Els ODS són continuadors dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (plantejats pels països en desenvolupament) vigents entre els anys 2000 i 2015: reprenen aquests propòsits i els amplien, des del reconeixement de la interdependència dels països i territoris (PNUD, 2016).

S’hi constata que el major repte de la humanitat és l’erradicació de la pobresa, i alhora assumeix que és un requisit indispensable per aconseguir el desenvolupament sostenible. La nova agenda trasllada a l’acció política la triple dimensió de la sostenibilitat: ambiental, econòmica i social.

Els ODS es basen en el dret internacional dels Drets Humans i representen un marc a partir del qual es pot fomentar la seva aplicació. L’Agenda 2030 busca fer un abordatge integral d’aquests reptes globals, tenint en compte la interrelació de variables com per exemple la salut, l’economia, la igualtat de gènere o l’educació. Així, preveu cinc àmbits d’acció dirigits a:

    • Les persones: Acabar amb la pobresa i la fam en totes les seves formes per assegurar que tothom pot realitzar el seu potencial amb dignitat i igualtat i en un medi ambient saludable.
    • El planeta: Protegir-lo de la degradació, mitjançant el consum i la producció responsables, així com fent una gestió responsable dels recursos naturals fent front al canvi climàtic per garantir les necessitats de les generacions futures.
    • La prosperitat: No deixar a ningú enrere assegurant una vida satisfactòria i que el progrés econòmic, social i tecnològic es produeixi en harmonia amb la naturalesa.
    • La pau: Fomentar societats pacífiques, inclusives i justes, ja que no pot haver desenvolupament sostenible sense pau, ni pau sense desenvolupament sostenible.
    • Les aliances: Implementar l’agenda a través d’una sòlida aliança global entre els governs, el sector privat i la societat civil.

La universalitat de l’Agenda 2030 és una oportunitat per promoure el desenvolupament sostenible. No obstant, hi ha acords internacionals en matèria de Drets Humans, de vegades amb objectius més ambiciosos, que no han adoptat alguns països. A tall d’exemple, els Estats Units o l’Iran encara no han ratificat la Convenció sobre l’Eliminació de totes les formes de Discriminació contra la Dona o CEDAW. Per altra banda, existeixen lectures crítiques que assenyalen el fet que els ODS no són d’obligatori compliment per part dels Estats, o que alguns dels països compromesos són alhora grans productors d’armes (Amnistia Internacional, 2015). Tot i així, l’Agenda 2030 és un nou marc per polítiques de protecció dels Drets Humans.

Més informació:

Llegir més Deixa el teu comentari

Dret d’asil

El dret d’asil apareix recollit en l’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans:

14.1. En cas de persecució, tota persona té dret a buscar asil, i a gaudir d’ell, en qualsevol país.

14.2. Aquest dret no podrà ser invocat contra una acció judicial realment originada per delictes comuns o per actes oposats als propòsits i principis de les Nacions Unides.

Llegir més Deixa el teu comentari

Violència

Ús de la força o del poder per causar dany o dominar una persona o un grup actuant contra la seva voluntat o interessos.

«(…) l’actitud o el comportament que constitueix una violació o una privació a l’ésser humà d’una cosa que li és essencial com a persona (integritat física, psíquica o moral, drets, llibertats…)».

Seminario de Educación para la Paz-APDH, 1994.

Llegir més Deixa el teu comentari

Noviolència

Estil de vida i estratègia de lluita per la pau que, des del reconeixement de la realitat de la violència, actua per eradicar-la des de mitjans i conductes que no agredeixin físicament altres persones: denúncia, no col·laboració, desobediència civil, mediació entre les parts per a la resolució de conflictes, etc. Com a estratègia de lluita, es pretén la transformació social i, per tant, les accions són públiques: objecció fiscal, insubmissió, boicots comercials, etc. A més, suposa la cerca de coherència entre l’estil de vida i la pau que es pretén promoure (decisions basades en valors d’equitat, respecte, dignitat, cooperació, sostenibilitat…).

Llegir més Deixa el teu comentari

Cultura de pau

Són tots els sabers (nocions, habilitats, valors…) presents en la societat que permeten avançar en la construcció de la pau, és a dir, en la convivència saludable i en la generació de sistemes d’organització social que permetin el desenvolupament humà de totes les persones.

Llegir més Deixa el teu comentari

Currículum

La legislació el defineix com el conjunt d’objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació d’una etapa educativa.

Llegir més Deixa el teu comentari

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework