Portal Paula

Glossari

Dret d’asil

El dret d’asil apareix recollit en l’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans:

14.1. En cas de persecució, tota persona té dret a buscar asil, i a gaudir d’ell, en qualsevol país.

14.2. Aquest dret no podrà ser invocat contra una acció judicial realment originada per delictes comuns o per actes oposats als propòsits i principis de les Nacions Unides.

Llegir més Deixa el teu comentari

Violència

Ús de la força o del poder per causar dany o dominar una persona o un grup actuant contra la seva voluntat o interessos.

«(…) l’actitud o el comportament que constitueix una violació o una privació a l’ésser humà d’una cosa que li és essencial com a persona (integritat física, psíquica o moral, drets, llibertats…)».

Seminario de Educación para la Paz-APDH, 1994.

Llegir més Deixa el teu comentari

Noviolència

Estil de vida i estratègia de lluita per la pau que, des del reconeixement de la realitat de la violència, actua per eradicar-la des de mitjans i conductes que no agredeixin físicament altres persones: denúncia, no col·laboració, desobediència civil, mediació entre les parts per a la resolució de conflictes, etc. Com a estratègia de lluita, es pretén la transformació social i, per tant, les accions són públiques: objecció fiscal, insubmissió, boicots comercials, etc. A més, suposa la cerca de coherència entre l’estil de vida i la pau que es pretén promoure (decisions basades en valors d’equitat, respecte, dignitat, cooperació, sostenibilitat…).

Llegir més Deixa el teu comentari

Cultura de pau

Són tots els sabers (nocions, habilitats, valors…) presents en la societat que permeten avançar en la construcció de la pau, és a dir, en la convivència saludable i en la generació de sistemes d’organització social que permetin el desenvolupament humà de totes les persones.

Llegir més Deixa el teu comentari

Currículum

La legislació el defineix com el conjunt d’objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació d’una etapa educativa.

Llegir més Deixa el teu comentari

Ensenyaments mínims

A Espanya, les competències en educació estan delegades als governs autonòmics. A fi d'”assegurar una formació comú a tot l’alumnat dins del sistema educatiu espanyol i garantir la validesa dels títols corresponents” (sobretot, davant la possible mobilitat geogràfica), el govern espanyol estableix uns ensenyaments mínims que serveixen de base als currículums que posteriorment estableixen les administracions educatives autonòmiques. 

Llegir més Deixa el teu comentari

Competència en recerca

La competència en recerca és una de les competències generals que tot l’alumnat de batxillerat ha de desenvolupar com a part d’una educació integral que pretén, entre d’altres, assolir la ciutadania activa.

Llegir més Deixa el teu comentari

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework