Portal Paula

Legislació

La guia recull els ensenyaments mínims del currículum vigents en el moment en què es va editar (2010-2012).

L’any 2014 es va modificar el currículum base de Primària:

Reial Decret 126/2014, de 28 de febrer, pel qual s’estableix el currículum bàsic de l’Educació Primària

A finals de 2014 el Consell de Ministres també va aprovar un nou currículum base d’ESO i Batxillerat, que va començar a implantar-se el curs 2015-2016.

Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s’estableix el currículum bàsic de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat

L’administració educativa de cada comunitat autònoma estableix el currículum d’etapa, tenint en compte que els ensenyaments mínims han de suposar el 65% de l’horari escolar (55% en les comunitats amb llengua cooficial).

Alguns articles de la guia s’han elaborat a partir de l’anàlisi de la legislació catalana, principalment dels següents decrets:

  • Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’ESO.
  • Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat.

Les fonts de cada article s’indiquen al final del seu contingut.

Andalusia
AverroesCurrículum

Aragó
EducaragónCurrículum

Astúries
EducasturCurrículum

Canàries
ConselleriaCurrículum

Cantàbria
EducantabriaCurrículum

Castella-La Manxa
PortalCurrículum

Castella i Lleó
EducacylCurrículum

Catalunya
XTECCurrículum

Ceuta
Ministeri

Comunitat Valenciana
ConselleriaCurrículum

Extremadura
EducarexCurrículum

Galícia
ConselleriaCurrículum

Illes Balears
WeibCurrículum

La Rioja
EducariojaCurrículum

Madrid
EducamadridCurrículum

Melilla
Ministeri

Múrcia
EducarmCurrículum

Navarra
DepartamentCurrículum

País Basc
DepartamentCurrículum

barraUB.JPG

Decrets

barraUB.JPG

Sistema educatiu espanyol explicat a l’Eurypedia, Enciclopèdia Europea dels Sistemes d’Educació Nacionals (Xarxa Eurydice de la Comissió Europea).

Deixa un comentari