Portal Paula

Informàtica

Valors: – …

Pertinença: – …

Reptes globals: Globalització – Seguretat personal – Propietat – Protecció de la intimitat – …

Acció transformadora: Publicació – Informació – Comunicació – Accessibilitat – Comunitats virtuals – Intercanvi de continguts – Transformació de l’entorn social – …

Es tracta d’una matèria optativa específica de 4t d’E.S.O., que comparteix objectius amb les matèries de Tecnologies, impartides en cursos anteriors.

Els seus continguts són principalment de caire procedimental, tot i que s’inclou alguna referència a la valoració de la propietat, la protecció de la intimitat i la seguretat personal en els entorns virtuals, així com a la valoració de les possibilitats de transformació social que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació. Es treballa també l’accessibilitat de la informació, que té una relació directa amb el valor de la igualtat i el repte de la inclusió social. Tot i que en el marc del currículum per competències, aquests aprenentatges han de desenvolupar-se també des de la matèria, no s’inclouen de forma explícita en els seus continguts, de forma que no els recollim en el quadre anterior. D’altra banda, només l’accessibilitat i el “respecte als drets i intercanvis” apareixen recollits en els seus criteris d’avaluació.

En quant als continguts procedimentals, la legislació destaca que:

“En aquesta matèria l’alumnat ha de centrar el seu treball en l’aplicació de tècniques d’edició digital en format multimèdia per dissenyar i elaborar presentacions, exposicions d’idees i projectes, així com en el desenvolupament de continguts a Internet per mitjà d’eines col·laboratives en entorns virtuals“.

Aquests continguts  fàcilment poden aplicar-se a propostes d’educació per a la ciutadania global.

Continguts

Creacions multimèdia
Aplicació de tècniques d’imatge física a través de perifèrics d’entrada.

Ús de tècniques de tractament de la imatge digital: formats bàsics i la seva aplicació, modificació de la mida de les imatges i selecció de fragments, creació de dissenys gràfics, alteració dels paràmetres de les fotografies digitals.

Captura, edició i exportació d’àudio i de vídeo. Caracterització de formats d’emmagatzematge.

Creació de continguts multimèdia mitjançant aplicacions informàtiques.

Publicació i difusió de continguts
Integració i organització d’elements multimèdia en estructures hipertextuals.

Disseny de presentacions amb elements multimèdia.

Creació i publicació a Internet. Estàndards de publicacions.

Valoració de l’accessibilitat de la informació.

Eines per a la comunicació
Caracterització de xarxes locals: comunicació entre equips informàtics, usuaris i permisos.

Identificació de recursos compartits.Ús de connexions inalàmbriques i intercanvi d’informació entre dispositius mòbils.

Valoració de la informació i la comunicació com a fonts de comprensió i transformació de l’entorn social: comunitats virtuals, globalització, interacció a Internet.

Reconeixement i aplicació de mesures de seguretat en l’ús d’Internet.

Valoració de la propietat i la distribució del programari i de la informació.

Adquisició d’hàbits orientats a la protecció de la intimitat i la seguretat personal en els entorns virtuals.

Reconeixement de canals de distribució dels continguts multimèdia: imatge, música, vídeo, ràdio, TV. Accés i descàrrega. Modalitats d’intercanvi.

Criteris d’avaluació

 • Aplicar tècniques d’edició digital a imatges fotogràfiques i diferenciar-les de les imatges generades per ordinador.
 • Realitzar fotografies en format digital, editar-les i modificar el seu format.
 • Capturar, editar i muntar fragments de vídeo amb àudio.
 • Integrar diferents elements (text, imatge, so) en un mateix contingut a través d’una aplicació multimèdia.
 • Dissenyar i elaborar presentacions destinades a recolzar el discurs verbal en l’exposició d’idees i projectes, integrant elements multimedials.
 • Desenvolupar continguts per a la xarxa Internet, incorporant recursos multimèdia i aplicant estàndards d’accessibilitat.
 • Treballar com a usuaris en xarxes locals. Instal·lar aplicacions i compartir documents.
 • Connectar dispositius inalàmbrics a la xarxa.
 • Participar en comunitats virtuals, interactuant de forma activa en les webs, adoptant actituds i conductes adequades, amb respecte als drets i intercanvis de continguts i entorns de treball.
 • Identificar els models de distribució de continguts a Internet, respectant les seves particularitats a l’hora d’utilitzar i compartir.

Fonts:

 • Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

Deixa un comentari

 

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework