Portal Paula

Avaluació

L’Institut Nacional d’Avaluació Educativa és l’organisme d’àmbit estatal encarregat de l’avaluació del sistema educatiu, en col·laboració amb l’Administració educativa de cada comunitat autònoma.

En compliment de les seves funcions, elabora un Sistema estatal d’indicadors de l’educació, entre els quals trobem diversos indicadors de ciutadania global i altres de rellevància en una educació per als drets humans.

Es poden consultar les avaluacions generals de diagnòstic realitzades fins ara en el seu espai web.

Indicadors per a la competència social i ciutadana

En el següent quadre es descriuen els nivells de competència social i ciutadana a 4t de Primària:

SEIE_4Primaria.jpg

A 2n d’E.S.O. els nivells de desenvolupament de la competència social i ciutadana es descriuen de la següent manera:

SEIE_ESO.JPG

Font: Mapa d’indicadors. Institut Nacional d’Avaluació Educativa.

Deixa un comentari