Portal Paula

Presentació

Aquí trobaràs un buidat del currículum reglat des de la perspectiva de l’educació per a la ciutadania global, els drets humans i la cultura de pau. Busquem identificar el potencial de la legislació vigent per aquests enfocaments educatius, que faciliti el disseny de propostes educatives per part del professorat, així com d’entitats sense ànim de lucre.

Bona part dels articles es basen en els decrets estatals que establien els ensenyaments mínims per les etapes d’infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat, vigents en el període 2011-2012.

A l’inici d’alguns articles es troba un quadre que sintetitza els continguts d’aprenentatge que explicita la normativa per a cada etapa i matèria. Aquests continguts es presenten organitzats en quatre àmbits que considerem imprescindibles per a la formació en ciutadania global: valors, reptes, pertinença i acció transformadora.

educació per a la ciutadania global

Aquesta classificació vol posar de relleu els elements actitudinals, cognitius, afectius i conductuals presents en el currículum reglat, que contribueixen a la formació en ciutadania global. Per això, es recullen únicament els aprenentatges presents de forma explícita en cada element de la normativa, amb els termes exactes utilitzats per l’administració. Sense negar les deficiències del currículum reglat en relació a aquestes finalitats de l’educació, es tracta d’assenyalar els continguts de la legislació que reforcen l’educació en drets humans i ciutadania global, tot destacant les oportunitats que presenta per a la dimensió global i transformadora de l’educació.

La guia es concep com una eina en construcció permanent, que s’anirà actualitzant en la mida de les nostres possibilitats, amb la legislació vigent en cada moment. Deixa’ns els teus comentaris per millorar-la.

Deixa un comentari

 

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework