Portal Paula

Interdependents, corresponsables

Les Nacions Unides han adoptat l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, que estableix 17 objectius per eradicar la pobresa, protegir el planeta i fer realitat els drets humans de totes les persones.

El treball de recerca de Batxillerat pot contribuir a aquests objectius, si l’alumnat investiga en el seu entorn els reptes globals i les iniciatives de millora i transformació social.