Portal Paula

Objectiu 13. Acció pel clima

Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals. Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans nacionals. Millorar l’educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic. Posar en pràctica el compromís contret pels països desenvolupats que són part de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. Promoure mecanismes per augmentar la capacitat de planificació i gestió eficaces en relació amb el canvi climàtic.

>> Per saber-ne més: Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, explicats per l’ONU

DRETS HUMANS

Aquest objectiu treballa aquests articles de la Declaració Universal dels Drets Humans:

Article 25. Tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri (així com a la seva família) la salut i el benestar, i especialment l’alimentació, el vestit, l’habitatge, l’assistència mèdica i els serveis socials necessaris; té així mateix dret a les assegurances en cas d’atur, malaltia, invalidesa, viduïtat, vellesa i altres casos de pèrdua dels seus mitjans de subsistència per circumstàncies independents de la seva voluntat.

Article 26. Tota persona té dret a l’educació, que tindrà per objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana i l’enfortiment del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals.

Article 28. Tota persona té dret que s’estableixi un ordre social i internacional en què els drets i llibertats proclamats a la Declaració es facin plenament efectius.

APRENENTATGES DE CIUTADANIA GLOBAL

Recursos didàctics

Microvídeo (2010), realitzat i produït per Remoure, per la campanya No et mengis el món.

>> Altres

GUIES TEMÀTIQUES

PROPOSTES PER A L’AULA

PROPOSTES DE RECERCA