Portal Paula

Objectiu 15. Vida d’ecosistemes terrestres

Promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la degradació de les terres i frenar la pèrdua de la diversitat biològica.

Vetllar per la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres i els ecosistemes interiors d’aigua dolça. Promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi a la desforestació i incrementar el repoblament i la reforestació. Lluitar contra la desertificació. Vetllar per la conservació dels ecosistemes muntanyencs. Adoptar mesures per reduir la degradació dels hàbitats naturals, i protegir les espècies amenaçades. Promoure la participació justa i equitativa en els beneficis que es derivin de la utilització dels recursos genètics. Adoptar mesures urgents per posar fi a la caça furtiva i el tràfic d’espècies protegides de flora i fauna. Adoptar mesures per prevenir la introducció d’espècies exòtiques invasores.

>> Per saber-ne més: Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, explicats per l’ONU

DRETS HUMANS

Aquest objectiu treballa aquests articles de la Declaració Universal dels Drets Humans:

Article 3. Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat.

Article 25. Tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri (així com a la seva família) la salut i el benestar, i especialment l’alimentació, el vestit, l’habitatge, l’assistència mèdica i els serveis socials necessaris; té així mateix dret a les assegurances en cas d’atur, malaltia, invalidesa, viduïtat, vellesa i altres casos de pèrdua dels seus mitjans de subsistència per circumstàncies independents de la seva voluntat.

Article 28. Tota persona té dret que s’estableixi un ordre social i internacional en què els drets i llibertats proclamats a la Declaració es facin plenament efectius.

APRENENTATGES DE CIUTADANIA GLOBAL

Consum responsable

Consum responsable

Corresponsabilitat

Corresponsabilitat

Interdependència

Interdependència

Sobirania alimentària

Sobirania alimentària

Recursos didàctics

40 experiencias en agenda escolar 21

Curtmetratge “Hacia soluciones: la soberanía energética” (2009), de l’ONG Amics de la Terra, que explica el concepte de la sobirania energètica i en mostra pràctiques arreu del món.

>> Altres

GUIES TEMÀTIQUES

PROPOSTES PER A L’AULA

PROPOSTES DE RECERCA