Portal Paula

Objectiu 17. Aliances per assolir els objectius

Enfortir els mitjans d’execució i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Finances

Enfortir la mobilització de recursos interns per tal de millorar la capacitat nacional per recaptar ingressos. Vetllar perquè els països desenvolupats compleixin totalment els seus compromisos en relació amb l’assistència oficial per al desenvolupament. Mobilitzar recursos financers addicionals. Ajudar els països en desenvolupament a aconseguir la sostenibilitat del deute a llarg termini.

Tecnologia

Millorar la cooperació regional i internacional Nord-Sud, Sud-Sud i triangular en matèria de ciència, tecnologia i innovació i la possibilitat d’accedir-hi. Promoure el desenvolupament de tecnologies ecològicament racionals. Posar en ple funcionament el banc de tecnologia i augmentar la utilització de tecnologia instrumental, en particular de la TIC.

Comerç

Promoure un sistema de comerç multilateral universal, basat en normes, obert, no discriminatori i equitatiu. Augmentar de manera significativa les exportacions dels països en desenvolupament. Aconseguir la consecució oportuna de l’accés als mercats, lliure de drets i de contingents, de manera duradora per a tots els països menys avançats.

Qüestions sistèmiques

Augmentar l’estabilitat macroeconòmica mundial i millorar la coherència normativa i institucional per al desenvolupament sostenible, respectant el lideratge i el marge de cada país. Enfortir l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances entre múltiples interessats. Augmentar de forma significativa la disponibilitat de dades oportunes, fiables i d’alta qualitat, i aprofitar les iniciatives existents per elaborar indicadors que permetin mesurar progressos aconseguits en matèria de desenvolupament sostenible.

>> Per saber-ne més: Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, explicats per l’ONU

>> Problemàtiques relacionades amb aquest ODS al Mapamundi interactiu dels Drets Humans

DRETS HUMANS

Aquest objectiu treballa aquests articles de la Declaració Universal dels Drets Humans:

Article 21. Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament o per mitjà de representants lliurement escollits, i a accedir en condicions d’igualtat a les funcions públiques del seu país.

Article 22. Tota persona, com membre de la societat, té dret a la seguretat social, i a obtenir, mitjançant l’esforç nacional i la cooperació internacional, tenint en compte l’organització i els recursos de cada Estat, la satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals, indispensables a la seva dignitat i al lliure desenvolupament de la seva personalitat.

Article 28. Tota persona té dret que s’estableixi un ordre social i internacional en què els drets i llibertats proclamats a la Declaració es facin plenament efectius.

APRENENTATGES DE CIUTADANIA GLOBAL

Ajuda

Ajuda

Cohesió social

Cohesió social

Compromís

Compromís

Corresponsabilitat

Corresponsabilitat

Interdependència

Interdependència

Solidaritat

Solidaritat

RECURSOS DIDÀCTICS

Recursos visuals

Vídeo de la campanya “Cuando TÚ no existes”, d’Amnistia Internacional, per reivindicar els drets de les persones migrants, refugiades i sol·licitants d’asil i exigir responsabilitats a Europa.

GUIES TEMÀTIQUES

PROPOSTES DE RECERCA

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework