Portal Paula

Objectiu 3. Salut i benestar

Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats.

Reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys de 70 per cada 100.000 nascuts vius. Posar fi a les morts evitables de nadons i d’infants menors de 5 anys. Posar fi a les epidèmies de la SIDA, la tuberculosi, la malària i les malalties tropicals desateses i combatre l’hepatitis, les malalties transmeses per l’aigua i altres malalties transmissibles. Reduir un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles i promoure la salut mental i el benestar. Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives. Reduir a la meitat el nombre de persones mortes i lesions causades per accidents de trànsit al món. Garantir l’accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva. Aconseguir la cobertura sanitària universal.

>> Per saber-ne més: Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, explicats per l’ONU

DRETS HUMANS

Aquest objectiu treballa aquests articles de la Declaració Universal dels Drets Humans:

Article 25. Tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri (així com a la seva família) la salut i el benestar, i especialment l’alimentació, el vestit, l’habitatge, l’assistència mèdica i els serveis socials necessaris; té així mateix dret a les assegurances en cas d’atur, malaltia, invalidesa, viduïtat, vellesa i altres casos de pèrdua dels seus mitjans de subsistència per circumstàncies independents de la seva voluntat.

Article 29. Tota persona té deures respecte a la comunitat. En l’exercici dels seus drets i en el gaudi de les seves llibertats, tota persona estarà només subjecta a les limitacions establertes per la llei amb l’única finalitat d’assegurar el reconeixement i el respecte dels drets i llibertats dels altres, i de satisfer les justes exigències de la moral, de l’ordre públic i del benestar general en una societat democràtica.

APRENENTATGES DE CIUTADANIA GLOBAL

Recursos didàctics

>> Altres

GUIES TEMÀTIQUES

PROPOSTES DE RECERCA