Portal Paula

Objectiu 4. Educació de qualitat

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

Vetllar perquè tots els infants tinguin accés a serveis d’atenció i desenvolupament en la primera infància i a un ensenyament preescolar de qualitat, i acabin els cicles de l’ensenyament primari i secundari. Assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tots els homes i les dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat. Eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions d’igualtat de les persones vulnerables. Garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements necessaris per promoure el desenvolupament sostenible. Augmentar substancialment a nivell mundial el nombre de beques disponibles per als països en desenvolupament. Augmentar substancialment l’oferta de mestres qualificats.

>> Per saber-ne més: Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, explicats per l’ONU

DRETS HUMANS

Aquest objectiu treballa aquests articles de la Declaració Universal dels Drets Humans:

Article 26. Tota persona té dret a l’educació, que ha de ser gratuïta, almenys pel que fa a la instrucció elemental i fonamental. La instrucció elemental serà obligatòria. La instrucció tècnica i professional haurà de ser generalitzada.

APRENENTATGES DE CIUTADANIA GLOBAL

Autonomia

Autonomia

Creativitat

Creativitat

Educació

Educació

Pensament crític

Pensament crític

Recursos didàctics

La educación prohibida“, que porta a l’impuls del projecte REEVO: La Red de Educación Alternativa

GUIES TEMÀTIQUES

PROPOSTES DE RECERCA