Portal Paula

Objectiu 5. Igualtat de gènere

Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes.

Posar fi a totes les formes de discriminació i violència contra totes les dones i les nenes a tot el món en els àmbits públic i privat, incloses el tràfic i l’explotació sexual i altres tipus d’explotació. Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no remunerat. Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge. Garantir l’accés universal a la salut sexual i reproductiva i els drets reproductius. Emprendre reformes que donin a les dones el dret als recursos econòmics en condicions d’igualtat.

>> Per saber-ne més: Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, explicats per l’ONU

DRETS HUMANS

Aquest objectiu treballa aquests articles de la Declaració Universal dels Drets Humans:

Article 1. Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets.

Article 2. Tota persona té els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense distinció de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o de qualsevol altra índole, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició.

Article 4. Ningú estarà sotmès a esclavitud ni a servitud; l’esclavitud i el tràfic d’esclaus estan prohibits en totes les seves formes.

Article 16. Els homes i les dones, a partir de l’edat núbil, tenen dret a casar-se i fundar una família. Només mitjançant lliure i ple consentiment dels futurs esposos podrà contreure’s el matrimoni.

APRENENTATGES DE CIUTADANIA GLOBAL

Corresponsabilitat

Corresponsabilitat

Cura

Cura

Desigualtat

Desigualtat

Igualtat

Igualtat

Recursos didàctics

Exercici “El quiz”, que és part del projecte Alçant les veus de les dones migrants contra la xenofòbia, realitzat per la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament i l’agència de notícies amb visió de gènere La Independent.

>> Altres

GUIES TEMÀTIQUES

PROPOSTES DE RECERCA