Portal Paula

Objectiu 5. Igualtat de gènere

Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes.

Posar fi a totes les formes de discriminació i violència contra totes les dones i les nenes a tot el món en els àmbits públic i privat, incloses el tràfic i l’explotació sexual i altres tipus d’explotació. Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no remunerat. Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge. Garantir l’accés universal a la salut sexual i reproductiva i els drets reproductius. Emprendre reformes que donin a les dones el dret als recursos econòmics en condicions d’igualtat.

>> Per saber-ne més: Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, explicats per l’ONU

>> Problemàtiques relacionades amb aquest ODS al Mapamundi interactiu dels Drets Humans

DRETS HUMANS

Aquest objectiu treballa aquests articles de la Declaració Universal dels Drets Humans:

Article 1. Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets.

Article 2. Tota persona té els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense distinció de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o de qualsevol altra índole, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició.

Article 4. Ningú estarà sotmès a esclavitud ni a servitud; l’esclavitud i el tràfic d’esclaus estan prohibits en totes les seves formes.

Article 16. Els homes i les dones, a partir de l’edat núbil, tenen dret a casar-se i fundar una família. Només mitjançant lliure i ple consentiment dels futurs esposos podrà contreure’s el matrimoni.

APRENENTATGES DE CIUTADANIA GLOBAL

Corresponsabilitat

Corresponsabilitat

Cura

Cura

Desigualtat

Desigualtat

Igualtat

Igualtat

Recursos didàctics

“Mujeres coraje”, premiat al concurs “Curtmetratges per a Transformar el Món” de l’ACPP PV, explica la història de Bertha i Norma, dues dones migrants de l’interior del Perú, líders de la seva comunitat, que a través de l’organització, de marxes i de feines comunals han aconseguit recursos bàsics com electricitat, aigua o l’escola per als seus barris.

>> Altres recursos

Recursos visuals

 

GUIES TEMÀTIQUES

PROPOSTES DE RECERCA

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.