Portal Paula

Objectiu 7. Energia assequible i no contaminant

Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom.

Garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, fiables i moderns. Augmentar substancialment el percentatge de l’energia renovable en el conjunt de fonts d’energia. Duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica. Augmentar la cooperació internacional per tal de facilitar l’accés a la investigació i a les tecnologies energètiques no contaminants, i promoure la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies d’energia no contaminant.

>> Per saber-ne més: Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, explicats per l’ONU

DRETS HUMANS

Aquest objectiu treballa aquests articles de la Declaració Universal dels Drets Humans:

Article 3. Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat.

Article 25. Tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri (així com a la seva família) la salut i el benestar, i especialment l’alimentació, el vestit, l’habitatge, l’assistència mèdica i els serveis socials necessaris; té així mateix dret a les assegurances en cas d’atur, malaltia, invalidesa, viduïtat, vellesa i altres casos de pèrdua dels seus mitjans de subsistència per circumstàncies independents de la seva voluntat.

Article 28. Tota persona té dret que s’estableixi un ordre social i internacional en què els drets i llibertats proclamats a la Declaració es facin plenament efectius.

APRENENTATGES DE CIUTADANIA GLOBAL

Consum responsable

Consum responsable

Cooperació

Cooperació

Corresponsabilitat

Corresponsabilitat

Salut

Salut

Recursos didàctics

Vídeo d’Enginyeria Sense Fronteres i l’Aliança contra la pobresa energètica que explica què és la pobresa energètica, quines són les causes que permeten que continuï existint i què podem fer com a societat.

>> Altres

GUIES TEMÀTIQUES

PROPOSTES PER A L’AULA

PROPOSTES DE RECERCA