Portal Paula

Educació per la Ciutadania Global

La recerca científica apareix en els continguts d’aprenentatge de diferents matèries i etapes educatives. Alhora, com a estratègia didàctica, l’aprenentatge per projectes de recerca suposa una oportunitat idònia per potenciar l’educació per a la ciutadania global. Però, què és l’educació per a la ciutadania global?

Aquest enfocament de l’educació orienta els aprenentatges cap a unes finalitats presents en el currículum:

  • A nivell emocional, promoure el sentiment de pertinença a una comunitat planetària.
  • A nivell cognitiu, descobrir la interdependència dels drets humans en la globalització.
  • A nivell conductual, capacitar per a l’acció per un desenvolupament humà i sostenible.
  • Tot plegat cerca consolidar una cultura de la solidaritat compromesa amb els valors de la pau.

infografia_okA4b

[fes clic aquí per descarregar la imatge en PDF]

Aquests aprenentatges poden relacionar-se amb els interessos de l’alumnat i, de fet, molts d’ells connecten amb les seves vivències de la globalització.

Multitud de centres eduquen per a la ciutadania global mitjançant activitats d’aula. I tu, eduques per a la ciutadania global?