Portal Paula

Avaluació formativa

L’avaluació reflecteix allò a que donem valor del Treball de recerca. Per a una avaluació formativa, centrada en l’aprenentatge, convé que l’avaluació es desenvolupi en cada etapa de recerca amb els objectius de:

  • reconèixer els aprenentatges assolits per promoure la confiança de l’estudiant en les pròpies capacitats;
  • identificar els aprenentatges pendents de desenvolupar i determinar els que prioritzem en cada moment.

Dins dels procediments de l’etapa, l’avaluació orienta sobre les tasques següents de l’estudiant.

L’alumnat ha de poder participar d’aquesta avaluació, que esdevé un dels principals recursos perquè la recerca esdevingui un projecte d’aprenentatge competencial.

Avaluar no implica necessàriament qualificar. De fet, una qualificació inicial negativa pot ser un obstacle perquè l’estudiant doni el millor de sí mateix-a durant el relativament llarg treball de recerca. Així, la qualificació hauria de ser provisional fins al final del treball i emprar-se com un estímul per aspirar al màxim.

Tanmateix, el batxillerat és una etapa amb una gran càrrega lectiva i les qualificacions juguen un paper molt important en com l’alumnat organitza i atén les feines que se li assignen. Per això, algunes tasques del treball de recerca poden esdevenir exercicis que qualifiquen en matèries de primer. De fet, són vàries les matèries de batxillerat que connecten els seus continguts d’aprenentatge amb procediments del treball de recerca.

El treball de recerca té un pes important en la qualificació final de batxillerat i, per tant, en les opcions d’accés a estudis superiors. La qualificació ha de ser coherent amb els criteris d’avaluació formativa aplicats durant la tutoria. Aquests criteris d’avaluació i de qualificació han de ser explícits i coneguts des de l’inici per l’alumnat.

Els documents que es generen al llarg de la recerca són una de les principals evidències amb què alumnes i professorat compten per a l’avaluació de l’estudiant.

La recerca de batxillerat és de caire formatiu; la qualificació final ha de basar-se en l’aprenentatge i no en els resultats de la recerca. No s’espera que obtinguin resultats homologables a la recerca professional i, per molt que de vegades se n’obtinguin, aquest no pot ser el barem de qualificació del treball de recerca.

left right
L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework