Portal Paula

Criteris d’avaluació

Quins criteris d’avaluació poden potenciar l’educació per a la ciutadania global durant la investigació?

Rigor metodològic, pensament crític, gestió de les fonts, ús de les tecnologies, responsabilitat, iniciativa personal, expressió, diàleg, respecte a la dignitat humana i al medi…

Aquestes capacitats es posen en joc durant la investigació. No les deixem en el currículum ocult dels projectes.

Investiga per a la ciutadania global! I explica’ns-ho a #ixciudadanía!

[fes clic aquí per descarregar la imatge en PDF]

Els criteris que es presenten a la infografia s’han anat desenvolupant en formacions amb el professorat, i són els següents:

Rigor metodològic

Aplicar la metodologia adequada a l’objectiu d’investigació, tot emprant de forma rigorosa, coherent i objectiva mètodes d’anàlisi i interpretació de dades.

Pensament crític

Mantenir una actitud crítica durant tot el procés de recerca, tant respecte als continguts -propis i aliens- com als procediments (reconeixement dels límits de tota recerca).

Gestió de les fonts

Seleccionar fonts bibliogràfiques vàlides i pertinents, tot confeccionant un marc teòric suficient per a la recerca i respectant els drets d’autoria.

Llengües estrangeres

Emprar amb eficàcia una o més llengües estrangeres.

Ús de les tecnologies

Emprar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i els Mitjans Audiovisuals (MAV) durant el procés de recerca i presentació de resultats.

Responsabilitat

Mostrar responsabilitat, constància i regularitat en el procés de realització del treball.

Iniciativa personal

Treballar de manera autònoma, tot mostrant iniciativa i creativitat, afrontant els problemes generats durant el procés de recerca i reconduint les estratègies.

Expressió

Expressar les pròpies idees i produccions, oralment i per escrit, durant el procés de recerca, amb el complement d’altres llenguatges quan calgui: matemàtics, audiovisuals, gràfics, artístics…

Diàleg

Interaccionar amb persones diverses i opinions plurals.

Respecte a la dignitat humana i el medi

Mostrar respecte envers un mateix i les altres persones, altres éssers vius i l’entorn, des de les nocions de dignitat humana i sostenibilitat.

Reptes globals

Analitzar les problemàtiques des d’un punt de vista local i global, tenint en compte la multiplicitat de factors explicatius.

Pertinença comunitària

Mostrar consciència de la interdependència local-global i sentiments de pertinença social i comunitària.

Justícia i equitat

Reconèixer la corresponsabilitat en la construcció d’una societat justa, equitativa i sostenible.

Participació

Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, tot participant de manera solidària i cooperativa en la millora social.

left right
L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework