Portal Paula

Qüestionari d’avaluació de la recerca

Els procediments de recerca, com a contingut d’aprenentatge, es van presentant de forma gradual a l’alumnat, en les successives sessions de tutoria o assessorament.

El qüestionari d’avaluació es lliura a l’estudiant una vegada ha realitzat les primeres tasques per a l’elaboració del marc teòric (veure guia de procediments), i és un document que es va utilitzant al llarg de la recerca per valorar les feines desenvolupades per l’estudiant entre trobades.

Rubrica recerca

Descarregar en PDF

Quan es presenta, es completen els apartats superats fins aquell moment (definició de l’objectiu de recerca i planificació) per tal que l’estudiant aprengui a utilitzar el qüestionari de forma autònoma. Els criteris d’avaluació de cada apartat es van clarificant a mesura que s’arriba a cadascuna de les etapes de la recerca.

El qüestionari és una eina d’avaluació formativa que permet a l’alumnat revisar i millorar les seves produccions en cada fase.

left