Portal Paula

3r lliurament (maig i juny) – Tasca qualificada a Ciències pel món contemporani

L’estudiant completa un marc teòric en què fonamenta el seu disseny metodològic.

Conseqüentment realitza una primera redacció de la metodologia, explicitant quins seran els seus criteris d’anàlisi, quines dades cercarà, quines tècniques de recollida i anàlisi aplicarà, quines seran les unitats d’anàlisi (font de les dades), quins instruments de recerca construirà…

Els components de la recerca desenvolupats a primer curs s’integren en un pòster (veure model).
El conjunt de pòsters lliurats per l’alumnat permet il·lustrar l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible.

El primer lliurament (marc teòric i metodologia) permet revisar els continguts que s’exposaran en el pòster i l’exposició final. El professorat de Ciències pel Món Contemporani defineix com computa cada lliurament en la qualificació final de la matèria.

Competències específiques: Indagació | Dimensió social i cívica de la ciència i la tecnologia |
Reflexió sobre la naturalesa de la ciència

Criteris d’avaluació (1r curs)

Continguts (1r curs)

Indicadors d’avaluació del TR

Identificar i analitzar (causes, processos i conseqüències), a partir de dades i/o gràfics, alguns problemes ambientals de diversa escala, separant els agents naturals dels d’origen antròpic, i proposant mesures correctores dins un marc de desenvolupament sostenible. Valorar la contribució dels hàbits individuals o domèstics a l’agudització o mitigació dels problemes d’escala global. Argumentar sobre l’ús i l’explotació de recursos naturals i matèries primeres. L’exposició final sobre l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible esdevé un projecte d’aprenentatge pel bloc
Desenvolupament humà i desenvolupament sostenible.
Destaquem:

 • Caracterització de les diferents concepcions del desenvolupament sostenible. Relació entre estratègies de desenvolupament i conflictes socials. Anàlisi d’indicadors. Valoració crítica del paper dels moviments ambientalistes i de les polítiques mediambientals d’àmbit internacional i local.
 • Confecciona un marc teòric suficient, vàlid i pertinent que clarifica conceptes, informa de l’estat de la qüestió i fonamenta el disseny metodològic.
 • Distingeix entre opinió i informació, explicitant l’origen de les informacions i mantenint una actitud crítica.
 • Contrasta les informacions: presenta vàries perspectives de cada element, procedents de fonts diverses.
 • Considera múltiples factors explicatius de la problemàtica estudiada.
 • Reconeix el caràcter comunitari i internacional del coneixement científic, així com la seva contribució a la protecció dels drets humans.
 • Explicita la relació de la qüestió amb el desenvolupament sostenible.
 • Reconeix l’obligació del sector públic en la protecció del dret i la responsabilitat de la ciutadania i dels moviments socials en la seva defensa.
 • Comprèn la interdependència de fenòmens locals amb reptes globals.
 • Identifica causes estructurals de la vulneració de drets.
 • Revisa l’objectiu a la llum del marc teòric, delimitant l’objecte d’estudi i fent servir el vocabulari tècnic específic.
 • Explicita i argumenta l’estratègia metodològica escollida.
 • En tots els elements del disseny metodològic, té cura del medi ambient, i respecta i protegeix la dignitat, els drets, la seguretat i el benestar de les persones que hi participen i altres éssers vius.

Decret 142/2008. Ciències pel món contemporani.

left
L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework