Portal Paula

Investigació formativa

La investigació sobre problemàtiques de l’entorn, desenvolupada amb rigor científic, permet visibilitzar la multitud d’iniciatives que dia a dia treballen en la defensa dels drets humans.

  • La pregunta d’investigació expressa un inconformisme davant la vulneració de drets humans.
  • Durant l’elaboració del marc teòric, s’identifiquen els organismes públics responsables de la protecció d’aquell dret, la influència dels organismes internacionals en les polítiques locals, l’aportació dels centres de recerca com a productors de coneixement, la incidència dels moviments socials i de les ONG en la defensa del dret…
  • La recollida de dades és una oportunitat d’entrar en contacte amb aquests organismes i entitats, així com amb persones que viuen quotidianament la problemàtica.
  • La comunicació de la recerca permet posar el nou coneixement al servei de totes aquestes iniciatives.

Per tot això, la investigació científica és una oportunitat d’educació per a la ciutadania global.

I tu, investigues per a la ciutadania global? Explica’ns-ho a #ixciudadanía!
investigacion educacion ciudadania global

[fes clic aquí per descarregar la imatge en PDF]

 

Comunicació (disponible en castellà i anglès)

Interdependientes, corresponsables: La Agenda 2030 como recurso educativo
Interdependent, co-responsible: The 2030 Agenda as an educational resource 

Nuria González Floriano,  Marc Díaz Planas, Alba Conesa Simó

 

Resumen

En colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, la Fundación Solidaridad UB y el Instituto de Desarrollo Profesional (IDP-ICE) de la Universidad de Barcelona desarrollan el programa Investigación para la ciudadanía global. El principal objetivo de la iniciativa es difundir las posibilidades de la Agenda 2030 como recurso educativo para comprender la interdependencia de problemáticas aparentemente lejanas y promover la corresponsabilidad en su resolución. El programa apoya a alumnado de bachillerato en la realización de trabajos de investigación alrededor de la Agenda 2030; y, a su vez, forma a profesorado acerca del potencial de la investigación para educar en ciudadanía global. De este modo, el programa despliega la meta 7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, que, de aquí a 2030, busca asegurar que el alumnado adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible mediante la educación en ciudadanía global.

Palabras clave: retos globales, universidad, desarrollo sostenible, educación, derechos humanos

 

Abstract

In collaboration with the Barcelona City Council, the Solidarity Foundation and the Professional Development Institute (IDP-ICE) of the University of Barcelona develop the programme Research for global citizenship. The main objective of the initiative is to spread the possibilities of the 2030 Agenda as an educational resource to understand the interdependence of seemingly distant problems and promote the co-responsibility in its resolution. The programme supports high school students in carrying out research work around the 2030 Agenda; and, in turn, trains teachers about the potential of research to educate in global citizenship. In this way, the programme displays target 7 of the Sustainable Development Goal (SDG) 4, which, by 2030, seeks to ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development through global citizenship education.

Keywords: global challenges, university, sustainable development, education, human rights

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework