Portal Paula

Del marc teòric al disseny metodològic

A partir del marc teòric, l’estudiant pot definir criteris d’anàlisi sobre la qüestió a investigar.

A partir d’aquests criteris i del coneixement acumulat durant l’elaboració del marc teòric, s’acaben de determinar les tècniques de recollida i anàlisi de dades i es dissenyen els instruments de recerca.

fonts informacioÉs possible que, durant l’elaboració del marc teòric, l’estudiant hagi accedit a investigacions prèvies que inspirin aquest disseny: fonts d’informació a l’abast (per exemple, les ONG especialitzades que han publicat sobre la qüestió de recerca), estratègies de recerca…

Durant l’elaboració del marc teòric poden trobar-se, fins i tot, estudis previs amb instruments de recerca ja experimentats que l’estudiant pot aplicar a la seva investigació. Per exemple, es poden trobar estudis d’opinió realitzats a partir d’enquestes que l’estudiant pot replicar en el seu context; i, posteriorment, comparar els resultats de la seva recerca amb els d’aquests estudis previs.

En síntesi, el disseny metodològic implica les següents tasques:

  • Identificar criteris d’anàlisi, a partir dels continguts del marc teòric, que permetin donar resposta a l’objectiu de recerca.
  • Definir les tècniques de recollida de dades que s’aplicaran.
  • Dissenyar els instruments de recollida i processament de dades.
  • Planificar la recollida, processament i anàlisi de dades.
  • Procedir a la revisió ètica de la recerca en cotutoria.

Recursos per al disseny metodològic

left right