Portal Paula

Migracions

Enllaços a fonts d’informació per projectes d’educació en drets humans i ciutadania global.flecha

Organismes governamentals | ONG i moviments socials | Centres de recerca

Organismes governamentals

 • governmentUnited Nations High Comissioner for Refugees (UNHCR)
 • International Organization for Migrations (IOM)
 • European Migration Network. És una xarxa creada en el marc de les institucions de la Unió Europea que té per objectiu atendre les necessitats d’informació de les institucions comunitàries, els estats i la ciutadania sobre la migració i l’asil. A la seva pàgina web es pot trobar informació sobre informes, estudis, estadístiques,…
 • European Migration Portal. Guia d’informació de la Unió Europea destinada a informar a aquelles persones que no són ciutadanes de la Unió Europea sobre com poden migrar legalment cap a la UE i, en concret, cap a cadascun dels països que en formen part, quines són les normatives a tenir en compte,…
 • Secretaría Nacional de Inmigración y Emigración. A la seva pàgina hi ha un espai actualitzat dedicat a la legislació i normativa sobre estrangeria i treball, estadístiques, l’Observatori Permanent de la Immigració, …

ONG i moviments socials

 • asociacionesEuropean Council on Refugees and Exile (ECRE). És una “aliança paneuropea formada per 81 ONGs” que té com a objectiu la protecció i millora dels drets de les persones refugiades, de les persones demandants d’asil i de les persones desplaçades. A la seva pàgina web es troba informació sobre la Xarxa Elena, una xarxa a nivell europeu que té com a objectiu la promoció dels majors estendards de drets humans en el tractament de les persones refugiades, demandants d’asil,…
 • Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR). És una ONG dedicada a la defensa dels drets de les persones demandants d’asil i també de les persones immigrades. A la pàgina web podreu consultar publicacions, articles, informes anuals,… El seu homòleg a l’Estat espanyol és el CEAR (Comisión Española de Ajuda al Refugiado)
 • CITE (Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers). Departament de Comissions Obreres. Aquesta pàgina recull informació sobre activitats, articles, anàlisis d’interès, campanyes de sensibilització, etc., tot relacionat amb la immigració, la tolerància, el respecte pels drets humans, etc. L’adreça del CITE a Catalunya és http://www.conc.es/cite/.
 • SODEPAU (Solidaritat per al Desenvolupament i la Pau). Aquesta organització porta a terme el projecte Xenofília, que es defineix com un programa integral d’acollida a la població immigrada així com de sensibilització a la població autòctona. Aquest projecte es desenvolupa al districte de Ciutat Vella (Barcelona).
 • SOS Racisme. ONG que realitza campanyes de sensibilització i elabora materials pedagògics sobre el racisme. Té un centre de documentació i una oficina d’informació i denúncies (que aporta suport psicològic, assessorament jurídic, etc.). És d’especial interès el seu informe anual sobre el racisme a Espanya.
 • Amnistía Internacional España. ONG d’àmbit internacional i amb seu a Espanya dedicada a la defensa dels drets humans i a la denúncia de les violacions dels drets humans. Elabora informes, realitza campanyes de sensibilització, informació i pressió, elabora materials didàctics, etc.

ONG de Barcelona ciutat que treballen aquest tema

Centres de recerca

 • documentacióDipòsit Digital de la UB. Dipòsit de la Universitat de Barcelona on es poden consultar totes les publicacions digitalitzades de forma oberta i gratuïta.
 • Digital CSIC. El Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) disposa d’un dipòsit de publicacions en obert. S’hi poden realitzar consultes per matèria, autor, títol,…
 • Colectivo IOE. El Col·lectiu IOÉ se centra en la investigació acurada del col·lectiu immigrant.
 • Migrar con derechos. Pàgina web coordinada per la Universitat de Lleó que conté espais de legislació, jurisprudència, notícies, impresos i formularis, novetats i bibliografia sobre migració. Especial atenció mereix l’espai Quaderns d’Estrangeria, que inclou totes les novetats en matèria jurídica a nivell internacional, europeu i estatal.

"Trackback" Enllaç des de la teva web.

Deixa un comentari