Portal Paula

Educació en drets humans

Carta del Consejo de EuropaAccés al document
Autoria: Serra, M. (coord.)
Editorial: Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans
Lloc: Barcelona
Any: 2012
Idioma: Català

Treball que vol remarcar la importància cabdal de l’educació en drets humans si volem assolir una societat més lliure, fraternal i justa. L’estudi defineix què s’entén per educació en drets humans, quins són els seus agents, el marc jurídic i convencional de normes internacionals i nacionals que la regulen i quins haurien de ser els objectius.

Llegir més Deixa el teu comentari

Educación para la ciudadanía global: Significados y espacios para un cosmopolitismo transformador

bibliografiaAccés al document
Autoria: Boni, A.
Editorial: Revista Espanyola d’Educació Comparada, núm. 17.
Lloc: Facultat d’Educació de la UNED i Societat Espanyola d’Educació Comparada
Any: 2011
Idioma: Castellà

L’article pretén aprofundir en els significats de ciutadania global per caracteritzar les pràctiques pedagògiques d’educació per a la ciutadania global.

Llegir més Deixa el teu comentari

Educar para una ciudadanía global. Construir un mundo justo desde la escuela

Accés al document
Autoria: Marco Galiero (ed.), Araceli Caballero (col·laboració)
Editorial: Consorcio Conectando Mundos
Lloc: Barcelona
Any: 2009
Idioma: Castellà

Aquesta publicació recull l’experiència de “teixir” una xarxa que connecta a educadors i educadores -conscients de la importància estratègica de l’educació formal- que s’han organitzat i s’estan organitzant en diversos països per formar-se, formar i contribuir a la transformació de la societat cap a una major equitat i justícia, partint de l’escola. Més concretament, el text recull l’experiència de la I Trobada internacional d’educadors i educadores per a una ciutadania global, celebrada el juliol de 2008 a Cortona.

Llegir més Deixa el teu comentari

La crisis de la ciudadanía en el mundo globalizado

bibliografiaAccés al document (No disponible)
Autoria: Santander, C.A.
Editorial: XLVII Congrés de Filosofia Jove, Taula 4. Ciutadania en crisi
Lugar: Universitat de Múrcia
Año: 2010
Idioma: Castellà

Aquesta comunicació es planteja el concepte de ciutadania que fem servir habitualment i com es relaciona amb el model teòric d’estat i de relacions internacionals.

Llegir més Deixa el teu comentari

Educar para una ciudadanía global. Manifiesto internacional

bibliografiaAccés al document
Idioma: Castellà

Manifest elaborat i assumit per organitzacions i educadors i educadores de diversos països compromesos amb l’educació per a una ciutadania global, que va ser elaborat col·lectivament sobre la base del document de posicionament “L’educació per a una ciutadania global en l’escola d’avui“. El text es recolza en la convicció que és possible la construcció d’un món diferent, impulsat per una educació amb capacitat de transformar. Per a això, el manifest considera que és urgent promoure l’Educació per a una ciutadania global a l’escola, en el marc de l’educació per a la vida.

Llegir més Deixa el teu comentari

Teorizando la ciudadanía global: Discursos, desafíos e implicaciones para la educación

Teorizando la ciudadanía globalDescàrrega del document (PDF)
Autoria: Stromquist, N.P.
Editorial: Revista Interamericana d’Educació per a la Democràcia, vol. 2, núm. 1
Any: juny 2009
Idioma: Castellà

Aquest article pretén atorgar una comprensió del concepte de ciutadania global i situar els principals defensors contemporanis del concepte. En ell s’identifiquen quatre enfocaments subjacents a la ciutadania global, els quals són designats com a cultura mundial, realisme de la nova era, ciutadania corporativa i vehicle planetari.

Llegir més Deixa el teu comentari

Cultura de pau i educació per a la ciutadania: Estudi de diferents llibres de text de 3r d’ESO a Catalunya

Cultura de pau i educació per a la ciutadaniaAccés al document
Autoria: VV.AA.
Editorial: Federació Catalana d’ONG per la Pau
Lloc: Barcelona
Any: 2009
Idioma: Català
L’estudi consisteix en una reflexió i anàlisi sobre l’ús que fan els llibres de text d’Educació per a la Ciutadania de 3r d’ESO del concepte i les pràctiques de pau, com també la conceptualització de violència i la perspectiva del conflicte. A partir d’aquesta anàlisi, es debaten els punts febles, els crítics i el que fa falta per fer un abordatge des de l’Educació per la Pau.

Llegir més Deixa el teu comentari

Educación para la ciudadanía global: Debates y desafíos

Accés al document
Autoria: Argibay, M.; Celorio, G.; Celorio, J.
Editorial: Hegoa – UPV/EHU
Lloc: Bilbao
Any: 2009
Idioma: Castellà

Informe que descriu el procés seguit per a la implantació de l’Educació per a la Ciutadania a la Unió Europea, a l’Estat Espanyol i a la Comunitat Autònoma del País Basc. S’expressen alguns dubtes i crítiques a les formes i continguts proposats per tirar endavant la pràctica de l’Educació per a la Ciutadania en cadascun d’aquests tres nivells administratius. A més es vincula aquesta proposta a les ja existents a la Cooperació per al Desenvolupament.

Llegir més Deixa el teu comentari

La educación para una ciudadanía global en la escuela de hoy

bibliografiaAccés al document
Idioma: Castellà (també disponible en anglès, italià i portuguès)

Document de posicionament que neix en el marc del projecte “Connectant mons“. És fruit de les visions i experiències compartides per les quatre ONG europees sòcies en el projecte [CIDAC (Portugal), Inizjamed (Malta), Intermón Oxfam (Espanya) i Ucodep (Itàlia)], que, després d’haver rebut diverses contribucions de professors, professores, educadors i educadores, expliquen la seva aposta per l’educació per a una ciutadania global com a resposta apropiada als principals desafiaments del nostre temps.

Llegir més Deixa el teu comentari

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework