Portal Paula

La Educación para el Desarrollo en la enseñanza universitaria como una estrategia de la cooperación orientada al desarrollo humano

bibliografiaAccés al document
Autoria: Boni, A.
Editorial: Universitat de València (Tesi)
Lloc: València
Any: 2005
Idioma: Castellà
Tesi basada en la hipòtesi de treball que la formació dels futurs professionals de l’enginyeria requereix un procés d’ensenyament aprenentatge crític i reflexiu que els capaciti per valorar des del punt de vista ètic i ideològic el món, per realitzar una formulació de com seria desitjable i per impulsar-los cap a una acció transformadora.

Llegir més Deixa el teu comentari

Educación para el Desarrollo: una estrategia de cooperación imprescindible

Accés al document
Autoria: Coordinadora d’ONG per al Desenvolupament-Espanya (CONGDE)
Editorial: CONGDE
Lloc: Madrid
Any: 2005
Idioma: Castellà

Document que analitza l’evolució de l’Educació per al Desenvolupament (ED), en proposa una definició, en reflecteix els actors implicats i els àmbits d’aplicació, i conclou amb un apartat de recomanacions generals i consideracions finals. El treball “aporta la connexió necessària amb les realitats i processos d’exclusió i inclusió i posa les bases per a comprendre el caràcter imprescindible de l’ED com a motor de ciutadania i processos de canvi global cap a un món més just”.

Llegir més Deixa el teu comentari

Desaprender la guerra. Una visión crítica de la educación para la paz

Fitxa del document
Autoria: Bastida, A.
Editorial: Icària
Lloc: Barcelona
Any: 1994
Idioma: Castellà

Aquest llibre qüestiona l’absència de la guerra a l’educació formal i proposa esmenar-la a partir d’un fonament doble: introduir la guerra a classes i textos per apropar les Ciències Socials a la realitat i els alumnes a una realitat contra la qual val la pena actuar.

Llegir més Deixa el teu comentari

Cultura de paz y educación

Cultura_de_Paz_y_Educacion.pdfAccés al document
Autoria: Tuvilla, J. (a: Muñoz, F. (ed.). Manual de Paz y Conflictos)
Editorial: Universitat de Granada
Lloc: Granada
Any: 2004
Idioma: Castellà

Article científic que aborda el dret humà a la pau; defineix l’Educació per a la Cultura de Pau i la No-violència; estableix les finalitats i els desafiaments d’aquest enfocament educatiu, i en planteja diferents exemples (tant de programes internacionals d’actualitat, com d’experiències a Amèrica Llatina i el cas espanyol del Pla Andalús d’Educació per a la Cultura de Pau i la No-violència).

Llegir més Deixa el teu comentari

Ciudadanos del mundo: Hacia una teoría de la ciudadanía

Fitxa del document
Autoria: Cortina, A.
Editorial: Alianza
Lloc: Madrid
Any: 2003
Idioma: Castellà

Aquest llibre constitueix una exploració, tant al llarg de la història com en les seves facetes social, econòmica, civil i intercultural, del terme de ciutadania. La seva autora proposa una ciutadania que representi un punt d’unió entre la raó individual i els valors i normes que tenim per humanitzadors, de manera que aquests puguin arrelar i ser assumits per tothom.

Llegir més Deixa el teu comentari

Educación en derechos humanos: hacia una perspectiva global

bibliografiaFitxa del document
Autoria: Tuvilla, J.
Editorial: Desclée de Brouwer
Lloc: Bilbao
Any: 1998
Idioma: Castellà
Partint d’una presentació de la situació dels Drets Humans l’any 1998, i de les aportacions tant dels organismes internacionals com dels fonaments pedagògics del dret a la pau, s’exposen línies d’actuació que permeten dur a la pràctica aquesta educació inspirada en els valors dels drets humans.

Llegir més Deixa el teu comentari

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework