Portal Paula

Agua i cultura

El vertiginós creixement de les societats més desenvolupades en un món globalitzat ha portat a un abús, en tots els sentits, d’aquest recurs bàsic i imprescindible per a la vida, l’aigua. La sostenibilitat del planeta i la justícia geopolítica reclamen una nova cultura de l’aigua.

Com educadors hem de fer tot el possible per afavorir aquest canvi cultural amb uns objectius bàsics:

  • Conrear una visió holística i integradora per conservar els ecosistemes.
  • Sensibilitzar sobre la necessitat d’una gestió equitativa que contempli el dret a l’aigua.
  • Potenciar el sentit de corresponsabilitat per arribar a un consum més responsable.

Quan el canvi no ve motivat per la necessitat immediata, no és fàcil i requereix reflexió. La cultura ens permet reflexionar sobre la relació que en cada moment i cada lloc les persones tenim amb el nostre entorn, en aquest cas, amb l’aigua. Darrera d’aquesta relació s’hi amaguen uns determinats valors, consideracions o interessos; esbrinar-ho ens permetrà raonar el canvi.

Les tradicions, els valors socials i les formes de vida ens diuen molt sobre com les diferents poblacions o societats perceben i gestionen els recursos hídrics.

Quina és la nostra cultura respecte a l’aigua? Com ha canviat? Qui o què l’ha canviat? Per què es planteja un nou canvi? Què volem? Com es canvia? Quin paper hi te l’educació? Què cal fer? … són preguntes que poden motivar i orientar la reflexió.

És convenient que al llarg de l’escolaritat, en els diferents cicles i d’acord amb l’edat de l’alumnat, el professorat vagi plantejant activitats que permetin aquesta reflexió i en aquest sentit fem algunes propostes:

Educació Infantil

Educació Primària

Educació Secundària


Altres propostes per a l’aula

Deixa un comentari

 

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.