Portal Paula

Autoconeixement per practicar el diàleg

Les vinyetes d’opinió dels diaris són un bon recurs per treballar a l’aula. Gairebé totes elles expressen crítica i paròdia sobre el poder, l’abús…, present (en major o menor mesura) en els esdeveniments d’actualitat mediàtica; i, d’altra banda, permeten partir fàcilment del que l’alumnat sap i entén.

Máximo / El País / 10-02-2006

Máximo / El País / 10-02-2006

Proposta A:

Amb aquesta vinyeta plantegem una activitat de frases inacabades. Es tracta de posar l’alumne en situació de reflexió per afavorir la interiorització de sentiments, valoracions…

Es recomana que aquesta activitat, un cop acabada, no sigui recollida pel professorat a fi de facilitar que l’alumnat pugui escriure tranquil·lament sense estar pendent de què diran els altres. Tot i així, en acabar l’activitat el professorat pot preguntar si algú vol llegir alguna resposta i, si hi ha més d’una persona que participa, es pot establir un intercanvi d’opinions sense caure en judicis de valor.

Desenvolupament

Comencem per “llegir” la imatge amb la pregunta “Què ens diu el dibuix?”. Es pot respondre en petit grup i després posar-ho en comú.

Un cop compartit el significat del text visual es proposa debatre sobre el significat del text escrit (què vol dir escalfar una guerra, una baralla…). Finalment, es proposa realitzar l’exercici de frases inacabades que haguem preparat.

Exemple de frases inacabades

En aquest exemple, les últimes quatre preguntes estan pensades per posar en comú les diferents respostes i ajudar a conceptualitzar els continguts i els objectius que ens hem proposat amb l’activitat: conèixer-nos millor ajuda a conèixer els altres.

Proposta B:

Un altre exercici pot consistir en, després de la lectura de la imatge, que l’alumnat s’imagini i decideixi qui poden ser els personatges i què els pot passar (dos persones/nens de diferent país, dos nens/es de diferent classe, etc.). Es tracta de treballar possibles motius de conflicte i possibles solucions.

Esquema de treball:

  •  Situació
  •  Solucions amb avantatges i inconvenients.
  •  Tria de solució
L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. Més informació.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework