Portal Paula

Els Drets Humans. Parlem-ne

Activitats adreçades als diferents cicles de l’Educació Primària i orientades a comprendre què són els Drets Humans.

Educar per a la pau en un món globalitzat, interconnectat i limitat, on les desigualtats es van accentuant, demana una educació per als Drets Humans que debiliti els valors individualistes i reforci els valors humanitzadors que fan possible una ciutadania global.

Educar per i en els drets humans comença pel principi d’igualtat que esdevindrà un objectiu general de l’àrea d’Educació per a la ciutadania i els drets humans i que cal desenvolupar en el currículum al llarg dels tres cicles de l’etapa.

El currículum inclou tot el que es fa en el centre escolar i es base en les àrees. La finalitat central de cadascuna de les àrees és el desenvolupament de les competències bàsiques.

Per avançar en l’assoliment de les competències bàsiques és fonamental emmarcar els processos d’ensenyament aprenentatge entorn els quatre eixos següents:

  • Aprendre a pensar i comunicar
  • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
  • Aprendre a conviure i habitar el món
  • Aprendre a ser i actuar de manera autònoma

En aquest sentit, i tenint present l’etapa en que ens trobem, elaborem unes propostes que portin a parlar dels Drets Humans des de l’entorn més proper per estimular els diferents aprenentatges. També ens plantegem partir de les oportunitats d’aprenentatge que ofereixen les àrees.

Objectius:

Apropar el desenvolupament de continguts curriculars a la vida de l’infant per possibilitar situacions on la reflexió d’un mateix, amb els altres, ajudi al reconeixement de valors humans.

Propostes per als diferents cicles:

  • Cicle Inicial
  • Cicle Mitjà
  • Cicle Superior

Les diferents activitats acaben amb l’elaboració d’un conte com activitat de reflexió i d’expressió individual; fet que obre possibilitats de participació a la celebració de l’aniversari de la Declaració dels Drets Humans al centre educatiu, al barri…, o/i a la proposta organitzada per l’Institut de Drets Humans de Catalunya: Concurs de contes infantils Drets humans al carrerAltres propostes per a l’aula

Deixa un comentari

 

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.