Portal Paula

Recursos

Aquestes fonts d’informació completen la guia
«Migració, refugi i convivència: una qüestió de drets humans»,
que edita el Consell Comarcal del Garraf amb el suport de la Diputació de Barcelona.

ACTIVITATS
flecha

1. Com representem el món | 2. Fluxos migratoris mundials | 3. Investiguem en les causes |
4. Memòria de la migració | 5. El dret humà a migrar | 6. La nostra frontera sud |
7. Els prejudicis | 8. Les vulneracions de drets | 9. La corresponsabilitat

ACTIVITAT 1. Com representem el món

Diversitat de projeccions cartogràfiques

Són fiables, els mapes?

Compara la mida dels països

ACTIVITAT 2. Fluxos migratoris mundials

Mapes sobre fluxos migratoris al món

– Organització Internacional de les Migracions, ONU

  • World Migration (mapa interactiu sobre fluxos migratoris), Organització Internacional de les Migracions, ONU (2017).
  • Europe – Flow monitoring (monitoratge dels fluxos migratoris a Europa), Organització Internacional de les Migracions, ONU.
    Migration.iom.int és una plataforma en línia dissenyada per millorar l’accés a la informació sobre fluxos migratoris que proporciona la Matriu de Seguiment de Desplaçaments (DTM). La DTM també genera una segona plataforma en línia, displacement.iom.int, dissenyada per visualitzar desplaçaments interns.

– Altres fonts de consulta

Informació sobre països amb persones migrants

ACTIVITAT 3. Investiguem en les causes

Països de què investigar les causes d’emigració

Altres recursos

ACTIVITAT 4. Memòria de la migració

Altres recursos

ACTIVITAT 5. El dret humà a migrar

Altres recursos

ACTIVITAT 6. La nostra frontera sud

Altres recursos

ACTIVITAT 7. Els prejudicis

Altres recursos

Definicions de rumor, prejudici, estereotip

Testimonis de la discriminació

Observatoris de discriminació i racisme

Eines contra la discriminació

Unitats didàctiques sobre rumors i prejudicis

ACTIVITAT 8. Les vulneracions de drets

ACTIVITAT 9. La corresponsabilitat

Iniciatives que es desenvolupen en el nostre entorn per tal de protegir i defensar els drets fonamentals de totes les persones:

Altres recursos

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework