Portal Paula

Coneixement del medi social i cultural

L’objectiu de la proposta s’adiu força amb les finalitats de l’àrea, en quan que es pretén contribuir a capacitar als infants per col·laborar en la construcció de la realitat futura. Es pretén situar l’alumnat en l’entorn on viu a través del que sap, o pensa que sap, per compartir-ho i modificar-ho si s’escau.

La utilització dels mapamundi, en les diferents activitats, ajudaran l’alumnat a percebre i conèixer millor la dimensió espacial dels problemes que plantegen les diferents informacions. Li donarà eines per analitzar la seva envergadura i facilitar el ser més crítics davant estereotips i prejudicis.

    • Persones, cultures i societat

Rebuig dels estereotips i prejudicis, així com de les situacions d’injustícia i discriminació, per raons de gènere, origen i creences, desenvolupant sentiments d’empatia i respecte amb els altres.

Reconeixement d’alguns trets de l’espai geogràfic mundial i anàlisi d’aspectes relatius als moviments migratoris i la globalització. Interpretació de la realitat a través dels mitjans de comunicació.

Valoració dels drets i deures ciutadans i del paper individual i col·lectiu en la construcció d’un mon més just i equitatiu, així com de la necessitat d’un compromís per a la resolució de problemàtiques socials.

Participació activa a l’escola com a aprenentatge per a la vida en democràcia. Reconeixement de la diversitat d’opinions.

    • Canvis i continuïtats en el temps

Valoració de la pròpia història personal i col·lectiva per a la comprensió del passat i del present i la construcció del futur.

Anàlisi de problemes socials rellevants, comparant la situació actual amb la d’altres èpoques històriques.

    • Connexions altres àrees

Comunicació d’informacions i argumentacions pròpies Ús de tècniques de representació gràfica

Pel que fa als criteris d’avaluació, l’activitat contribueix als aprenentatges encaminats a reconèixer la diversitat de manifestacions culturals de l’entorn, identificar les normes de convivència dels grups i respectar els drets i deures fonamentals de les persones. Així com, usar diferents informacions procedents dels mitjans de comunicació per interpretar problemes socials rellevants.

Deixa un comentari

 

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework