Portal Paula

Projectes finalitzats

Ressenyem aquí alguns dels projectes finalitzats en els últims anys.

El conflicte de Síria i la crisi del refugi en la recerca de batxillerat

Inici: 30/10/2016 | Final: 30/04/2018

Trobades formatives sobre refugi amb estudiants de batxillerat que porten a l’edició de l’exposició “La crisi del refugi: una exposició basada en treballs de recerca de batxillerat”, en format digital i en suport físic. La mostra física se cedeix gratuïtament a instituts públics, entitats i espais cívics de la ciutat de Barcelona per divulgar i sensibilitzar sobre el dret d’asil.

Exposició: La crisi del refugi. Una exposició basada en recerques de Batxillerat (2018)

Amb el suport de: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

Interdependents, corresponsables

Inici: 01/12/2016 | Final: 28/02/2018

Publicació de la versió interactiva de l’exposició “Mapamundi dels drets humans” (2014), en què es poden visualitzar les escenes segons els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 (ONU). Producció de materials divulgatius sobre l’Agenda 2030 adreçats a centres de secundària. Realització d’activitats de sensibilització i formació en instituts de secundària de la província de Barcelona.

Exposició: Mapamundi interactiu dels Drets Humans (2018)

Amb el suport de: Diputació de Barcelona (DIBA)

Xarxes de recerca per a la ciutadania global

Inici: 20/03/2015 | Final: 20/09/2017

Realització d’infografies i peces audiovisuals sobre educació per a la ciutadania global basada en investigació formativa. Difusió d’aquests continguts a través de xarxes socials, on també es porta a terme la identificació i comunicació d’agents i experiències d’educació per a la ciutadania global basada en investigació.

Materials de suport: Recerca per a la ciutadania global

Amb el suport de: Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID)

Sant Feliu pel desenvolupament sostenible global

Inici: 01/12/2016 | Final: 30/09/2017

Promoció del coneixement dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, així com de la interdependència d’aquests reptes globals amb les realitats locals i, conseqüentment, de les possibilitats d’acció ciutadana per la protecció i defensa dels drets humans. Tot a través del suport al treball de recerca de batxillerat.

Exposició: Sant Feliu pel desenvolupament sostenible global (2017)

Amb el suport de: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Recerca pel desenvolupament sostenible global (Viladecans)

Inici: 01/12/2016 | Final: 30/06/2017

Promoció del coneixement dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, així com de la interdependència d’aquests reptes globals amb les realitats locals i, conseqüentment, de les possibilitats d’acció ciutadana per la protecció i defensa dels drets humans. Tot a través del suport al treball de recerca de batxillerat.

Exposició: Recerca pel desenvolupament sostenible global (2017)

Amb el suport de: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Educació per al Desenvolupament basada en recerca i avaluació formativa

Inici: 01/04/2014 | Final: 01/10/2016

Publicació de materials i recursos utilitzats durant l’assessoria de treballs de recerca de batxillerat com a part d’un projecte de sistematització d’experiències d’educació per a la ciutadania global basada en investigació, que inclou una formació, un seminari i una trobada d’intercanvi amb professorat de secundària i l’edició de dues publicacions disponibles al Dipòsit Digital de la UB.

Materials de suport: Recerca per a la ciutadania global

Amb el suport de: Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID)

CONREA: què és i què fa la cooperació al desenvolupament de Viladecans a Senegal

Inici: 28/11/2014 | Final: 28/10/2015

Propostes i acompanyament a la recerca de batxillerat en instituts de Viladecans en el marc del Projecte agrícola per a la millora de l’alimentació de Balacounda (Senegal), un projecte de cooperació de l’ONG local Fallou Associats, impulsat amb el suport de l’Ajuntament de Viladecans.

Exposició: CONREA (2015)

Amb el suport de: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Mapamundi dels drets humans

Inici: 01/06/2014 | Final: 28/02/2015

Edició d’una exposició dirigida a mostrar la interdependència de territoris aparentment llunyans, que es veuen connectats per relacions de causa-efecte en problemàtiques com l’explotació dels recursos naturals, la desigualtat de gènere, els conflictes armats o les migracions internacionals.

Exposició: Mapamundi dels Drets Humans (2014)

Amb el suport de: Diputació de Barcelona (DIBA)

Foment de la sensibilització i l’educació pel desenvolupament entre el jovent

Inici: 29/07/2014 | Final: 29/06/2015

Suport a la recerca de batxillerat a sis municipis del Barcelonès i el Baix Llobregat. Inclou l’elaboració d’una unitat didàctica per al projecte de recerca de 4t ESO, propostes de recerca per a 4t d’ESO i Batxillerat, una exposició, un taller de recerca i l’assessorament de treballs de batxillerat.

Exposició: Recerca per a la Pau (2015)

Amb el suport de: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Promoció de l’educació per al desenvolupament als centres de secundària de la comarca del Garraf

Inici: 25/08/2013 | Final: 24/11/2014

Promoció de recerques sobre la pau, els drets humans i la ciutadania global a 4t d’ESO i Batxillerat, de manera que l’alumnat esculli i investigui aquestes qüestions i el professorat de secundària tingui presents aquests àmbits i es formi per incidir en l’educació per al desenvolupament a través de la recerca. Intervenció focalitzada en centres públics i concertats de la comarca del Garraf amb la col·laboració del Consell Comarcal del Garraf.

Amb el suport de: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework