Portal Paula

Programa PAULA d’educació per a la pau

infografia_okA4bEl programa PAULA és una iniciativa conjunta de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona i la Fundació Solidaritat UB, orientada a fomentar la integració curricular de l’educació per a la pau, els drets humans i la ciutadania global en l’educació reglada a través del suport a mestres i professorat.

Actualment, el programa desenvolupa diversos projectes al voltant del potencial de la recerca com a estratègia didàctica en educació per als drets humans i la ciutadania global als centres educatius. Entre ells, destaquen “Educació per al desenvolupament basada en investigació i avaluació formativa” i “Xarxes d’Investigació per la Ciutadania Global”, els quals compten amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).

A més a més, en el marc del programa s’impulsa el màster Educación, globalización y transformación social, títol propi de la Universitat de Barcelona que s’imparteix en modalitat en línia.

Pel que fa a aquest espai web, Portal PAULA, es concep com un centre de recursos didàctics íntegrament disponibles per internet i especialitzats en cultura de pau. Aquí trobaràs materials elaborats tant pel propi programa com per centres d’ensenyament, ONGs i altres agents educatius; els quals s’han classificat per etapes educatives i matèries. El seu marc teòric és la Guia curricular, que fa un buidat del currículum reglat des de la perspectiva de l’educació per a la pau.

Visita la secció Notícies per conèixer el conjunt d’activitats del programa PAULA.

Crèdits

Deixa un comentari