Portal Paula

Recerca per a la Ciutadania Global

Programa de suport al desenvolupament de treballs de recerca de batxillerat que eduquin en drets humans i ciutadania global.

Des del curs 2012-2013, l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) i la Fundació Solidaritat UB, amb el suport de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona, impulsen una xarxa educativa de suport als treballs de recerca de batxillerat per a instituts públics de la ciutat de Barcelona. Es busca que el treball de recerca contribueixi als objectius de batxillerat d’educar en drets humans i ciutadania global.

La xarxa connecta els instituts de batxillerat amb les facultats i programes de la Universitat de Barcelona i amb ONG i serveis de la ciutat implicats en la protecció i defensa dels drets humans.

A partir del curs 2019-2020, el programa s’ofereix a través de la Convocatòria Unificada de Programes del Consorci d’Educació de Barcelona.

 

Comunicació (disponible en castellà i anglès)

Interdependientes, corresponsables: La Agenda 2030 como recurso educativo
Interdependent, co-responsible: The 2030 Agenda as an educational resource 

Nuria González Floriano,  Marc Díaz Planas, Alba Conesa Simó

 

Resumen

En colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, la Fundación Solidaridad UB y el Instituto de Desarrollo Profesional (IDP-ICE) de la Universidad de Barcelona desarrollan el programa Investigación para la ciudadanía global. El principal objetivo de la iniciativa es difundir las posibilidades de la Agenda 2030 como recurso educativo para comprender la interdependencia de problemáticas aparentemente lejanas y promover la corresponsabilidad en su resolución. El programa apoya a alumnado de bachillerato en la realización de trabajos de investigación alrededor de la Agenda 2030; y, a su vez, forma a profesorado acerca del potencial de la investigación para educar en ciudadanía global. De este modo, el programa despliega la meta 7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, que, de aquí a 2030, busca asegurar que el alumnado adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible mediante la educación en ciudadanía global.

Palabras clave: retos globales, universidad, desarrollo sostenible, educación, derechos humanos

 

Abstract

In collaboration with the Barcelona City Council, the Solidarity Foundation and the Professional Development Institute (IDP-ICE) of the University of Barcelona develop the programme Research for global citizenship. The main objective of the initiative is to spread the possibilities of the 2030 Agenda as an educational resource to understand the interdependence of seemingly distant problems and promote the co-responsibility in its resolution. The programme supports high school students in carrying out research work around the 2030 Agenda; and, in turn, trains teachers about the potential of research to educate in global citizenship. In this way, the programme displays target 7 of the Sustainable Development Goal (SDG) 4, which, by 2030, seeks to ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development through global citizenship education.

Keywords: global challenges, university, sustainable development, education, human rights

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework