Portal Paula

Recursos didàctics

Recull de recursos didàctics disponibles a Internet per educar en ciutadania global.

European Environment Agency indicators

Enllaç al recurs
Autoria: Agència Europea del Medi Ambient (AEMA)
Els indicadors de l’Agència Europea de Medi Ambient informen sobre la tendència o l’estat de diversos fenòmens (agricultura, contaminació de l’aire, biodiversitat – ecosistemes, mitigació del canvi climàtic, medi ambient i salut, ús del sòl…) durant un període de temps determinat.

Llegir més

Air Quality e-Reporting

Enllaç al recurs
Autoria: Agència Europea del Medi Ambient (AEMA)

Informació sobre la qualitat de l’aire europea comunicada pels països membres de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), inclosos els membres de la UE, col·laboradors de l’EEE i informants.

Llegir més

UNEP Pollution Action Note

Enllaç al recurs
Autoria: Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA)

Visualització de dades sobre l’estat global actual de la contaminació de l’aire, entesa com “la major amenaça ambiental per a la salut pública a nivell mundial”. En mostra les principals fonts, el seu impacte en la salut humana i els esforços nacionals per abordar el problema.

Llegir més

World Environment Situation Room

Enllaç al recurs
Autoria: Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA)

La World Environment Situation Room (Sala de Situació Ambiental Mundial) inclou informació georeferenciada, de teledetecció i d’observació de la Terra – integrada amb estadístiques i dades – sobre la dimensió ambiental del desenvolupament sostenible.

Llegir més

Centre d’Investigacions Sociològiques

Enllaç al recurs
Autoria: Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS)

El CIS té per finalitat la investigació científica de la societat espanyola, mitjançant estudis, la majoria enquestes, que busquen captar les opinions i actituds de la població. L’accés a la plataforma en línia del Banc de Dades permet consultar els estudis que el CIS emmagatzema des de la seva creació, el 1963, i analitzar els resultats a través d’encreuaments interactius i opcions de visualització de taules i gràfics, a més d’exportar-los a Excel i PDF.

Llegir més

Crop yields

Enllaç al recurs
Autoria: Global Change Data Lab (Universitat d’Oxford i Oxford Martin School)

Conjunt de dades i gràfics sobre els rendiments de cultius. Es recull informació, per exemple, sobre superfície agrícola a llarg termini, ús de sòl agrícola per persona, terres de cultiu per càpita o ús mundial de la terra agrícola per tipus de cultiu principal.

Llegir més

Land Use

Enllaç al recurs
Autoria: Global Change Data Lab (Universitat d’Oxford i Oxford Martin School)

Conjunt de dades i gràfics sobre l’ús del sòl, tenint en compte que la meitat de la terra habitable del món s’utilitza per a l’agricultura i que l’ús extensiu del sòl té un impacte important en el medi ambient, ja que redueix la natura salvatge i amenaça la biodiversitat.

Llegir més

Environmental impacts of food and agriculture

Enllaç al recurs
Autoria: Global Change Data Lab (Universitat d’Oxford i Oxford Martin School)

Conjunt de dades i gràfics sobre els impactes ambientals de l’alimentació i l’agricultura, tenint en compte, per exemple, que els aliments representen més d’una quarta part (26%) de les emissions mundials de gasos amb efecte d’hivernacle, i que la meitat de la terra habitable del món i el 70% de les extraccions mundials daigua dolça s’utilitzen per a l’agricultura.

Llegir més

Estadística de migraciones

Enllaç al recurs
Autoria: Institut Nacional d’Estadística (INE)

Aproximació estadística dels fluxos migratoris d’Espanya, cada comunitat autònoma i cada província amb l’estranger, així com de les migracions interautonòmiques i interprovincials.

Llegir més

eurostat – Migration & asylum

Enllaç al recurs
Autoria: Comissió Europea

Estadístiques d’Eurostat sobre migració i asil, amb cinc temes principals, cadascun dels quals proporciona accés a conjunts de dades, informació detallada i publicacions rellevants: migració internacional, asil, migració gestionada, la infància en situació de migració i la integració de les persones migrants.

Llegir més

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. Més informació.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework