Portal Paula

Publicacions etiquetades ‘Conflicte’

Environmental Justice Atlas

Enllaç al recurs
Autoria: Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals – UAB
Any: Des de 2015
Etapa: Batxillerat, Universitat i EPA
Idioma: Anglès
Atles que documenta i cataloga el conflicte social al voltant de temes ambientals.

Llegir més

¡MEZQUITA NO!

Documental d’Alberto Aranda i Guillermo Cruz de 30 minuts de durada en què cada protagonista s’expressa indistintament en català o en castellà. Tracta el conflicte ocorregut a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet durant octubre i novembre del 2004. Sens dubte, és un film per pensar, per suscitar immediatament la reflexió, el debat i el diàleg. Una matèria de clara aplicació didàctica per a l’escola.

Enllaç al recurs

Llegir més

Konflikt

Animació del director rus Garri Bardin que representa una confrontació territorial a través de llumins, contextualitzada en la Guerra Freda. El curt, sense paraules, llança una crítica a l’absurditat dels conflictes, apuntant la magnitud de les seves conseqüències.

Enllaç al recurs

Llegir més

Bullying Palestina

En aquest escrit, la Dra. Maria Jose Lera, professora titular de Psicologia Evolutiva i de l’Educació a la Universitat de Sevilla, explica les relacions entre Israel i Palestina sota l’esquema del “bullying” per donar a entendre que només es podran trobar vies de solució si es reconeix la situació de violència amb cadascun dels rols i s’exigeix el compliment de les resolucions de l’ONU.

Enllaç al recurs

Llegir més

Conflictologia

La conflictologia és una disciplina que s’estructura a partir de la compilació de sabers, coneixements, pràctiques i destreses que la humanitat ha desenvolupat al llarg de la història. A diferència d’altres disciplines d’estudi, la conflictologia té una concepció multidisciplinària i incorpora coneixements i tècniques de disciplines científiques com la psicologia, la sociologia, la biologia, la neurobiologia, les matemàtiques,…

Llegir més

Gestió alternativa de conflictes

Es pot gestionar positivament el conflicte?

, de fet, és molt habitual que els conflictes amb què ens trobem diàriament tinguin una gestió positiva. Les nostres habilitats personals i socials possibiliten que puguem gestionar satisfactòriament un conflicte i tot això de forma pacífica. Únicament una minoria de conflictes s'”enquisten” i comencen a gestionar-se en negatiu. Aquesta gestió en negatiu pot acabar en confrontació oberta entre les persones i, finalment, en violència. En qualsevol cas és important recordar que conflicte i violència poden dissociar-se: hi ha conflictes no violents i hi ha una violència sense conflicte aparent.

Llegir més

Conflicte (II)

Actituds

Un element comú als conflictes són les actituds de les persones que hi intervenen; les quals succeeixen fins i tot en els conflictes intrapersonals. Comunament, les actituds que s’identifiquen davant un conflicte (i que segur que tu, lector/a, has experimentat) es guien per la importància que se li atorga a l’eix guanyar/perdre i l’eix relació amb l’altra persona (m’importa mantenir la relació amb l’altra persona o no).

Llegir més

Conflicte (I)

Les nostres vides han estat, estan o estaran marcades pel conflicte. El conflicte forma part de les persones; està permanentment en la història de la humanitat, i ens permet pensar, sentir, qüestionar,…

Llegir més

Showpeace

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ofereix aquesta sèrie produïda a Canadà. Consisteix en animacions mudes que presenten situacions i personatges amb què l’alumnat pot identificar-se per provocar el debat i explorar formes no violentes i no agressives per resoldre els conflictes. Les situacions fan referència a l’assetjament escolar, lluita pel territori, guerres, ira, etc.

Enllaç al recurs

Llegir més

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. Més informació.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework