Portal Paula

Maltractament entre alumnes. Bullying

En català. WebQuest creada per Carme Escudé i Jordi Collell. El treball de recerca que es proposa portarà l’alumnat a reconèixer situacions de maltractament incipient i a elaborar un informe de la situació al seu IES amb propostes de millora. Es parteix de la idea que els alumnes són els que tenen un millor coneixement del problema i es tracta que donin la seva opinió.

Enllaç al recurs

Llegir més Deixa el teu comentari

Les Grans Religions

En català. Adreçada a 3r d’ESO i elaborada pel mestre José Luis Fierro. Les webQuest són espais didàctics basats en la recerca i col·laboració entre els aprenents, aprofitant les possibilitats interactives i d’informació que ofereix Internet. En aquesta es treballen els conceptes, similituds i presències de les grans religions monoteistes: hinduisme, judaisme, budisme, cristianisme i islam.

Enllaç al recurs

Llegir més Deixa el teu comentari

Violència en l’esport? Investiguem-ho

En català. WebQuest elaborada per Miguel Àngel Tirado Ramos, professor d’educació física de l’IES Santa Margalida de Mallorca i membre del Grup VALORS EN JOC. Va dirigida a l’alumnat de batxillerat i pretén contribuir al desenvolupament de la seva capacitat crítica. La investigació el portarà a organitzar una conferència-debat i a escriure un article d’opinió.

Enllaç al recurs

Llegir més Deixa el teu comentari

La diversitat cultural a l’escola d’adults

En català. Elaborada per Edelmira Badillo i Montserrat Ciuró. L’objectiu d’aquesta webQuest és ajudar els claustres de les escoles d’adults en la recerca de referents teòrics i metodològics per al tractament de la diversitat cultural. El punt de partida per al disseny de les temàtiques i la metodologia és considerar que l’objectiu de la interculturalitat és la comunicació.

Enllaç al recurs

Llegir més Deixa el teu comentari