Portal Paula

Les Grans Religions

En català. Adreçada a 3r d’ESO i elaborada pel mestre José Luis Fierro. Les webQuest són espais didàctics basats en la recerca i col·laboració entre els aprenents, aprofitant les possibilitats interactives i d’informació que ofereix Internet. En aquesta es treballen els conceptes, similituds i presències de les grans religions monoteistes: hinduisme, judaisme, budisme, cristianisme i islam.

Enllaç al recurs

Llegir més Deixa el teu comentari

Maltractament entre alumnes. Bullying

En català. WebQuest creada per Carme Escudé i Jordi Collell. El treball de recerca que es proposa portarà l’alumnat a reconèixer situacions de maltractament incipient i a elaborar un informe de la situació al seu IES amb propostes de millora. Es parteix de la idea que els alumnes són els que tenen un millor coneixement del problema i es tracta que donin la seva opinió.

Enllaç al recurs

Llegir més Deixa el teu comentari

Femení plural

En català. Aquesta webQuest pretén donar algunes idees per treballar en una aula amb dones de diferents cultures. Permet tenir present el paper femení en les aules d’adults. Es poden treballar no només aspectes lingüístics i educatius, sinó també la realitat de les alumnes: la diversitat cultural, la participació ciutadana i el fet de ser dones.

Enllaç al recurs

Llegir més Deixa el teu comentari

Cap de turc

En català. WebQuest creada per a alumnes de 3r d’ESO. Conèixer què són el racisme, la xenofòbia o la discriminació ajuda a tothom a combatre’ls i a denunciar les situacions d’injustícia.

Enllaç al recurs (No disponible)

Llegir més Deixa el teu comentari