Portal Paula

Violència de gènere

Enllaços a fonts d’informació per projectes d’educació en drets humans i ciutadania global sobre violència de gènere.
flecha

Organismes governamentals | ONG i moviments socials | Estadístiques

Organismes governamentals

 • governmentPer una societat lliure de violència de gènere. Web del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat amb informació sobre violència de gènere (entesa com a maltractaments en la parella, d’acord amb l’article 1 de la LO1/2004, de 28 de desembre de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de gènere) així com sobre altres formes de violència contra la dona, com el tràfic de dones i nenes amb fins d’explotació sexual o la mutilació genital femenina.
 • Violència masclista. Pàgina web del Canal Salut de la Generalitat de Catalunya que descriu la tipologia i prevenció de la violència masclista i recull enllaços d’interès sobre aquesta temàtica.
 • Institut Català de les Dones. Web de l’Institut Català de les Dones, que és l’organisme del Govern de la Generalitat que dissenya, impulsa, coordina i avalua les polítiques per a l’equitat de gènere que desenvolupa l’administració autonòmica catalana. Entre altres informacions, recull la normativa autonòmica i estatal sobre violència masclista.
 • Implica’t. Guia de programes comunitaris de prevenció de la violència de gènere amb què l’Oficina Tècnica del Pla d’Igualtat de la Diputació de Barcelona complementa un conjunt de materials que ofereix als municipis per incidir en els maltractaments i la violència de gènere des de diferents plataformes de treball.
 • Violència masclista. Pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona que recull els serveis d’atenció a persones víctimes de situacions de violència masclista, així com informació del Circuit Barcelona contra la violència cap a les dones, de serveis i actuacions de prevenció per part de l’administració local i de l’Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones.
 • Canviem-ho. Projecte de l’Ajuntament de Barcelona adreçat als homes de la ciutat per promoure la seva implicació en la igualtat entre homes i dones; és a dir, que dones i homes gaudeixin dels mateixos drets i les mateixes oportunitats.
 • Violència masclista en l’àmbit de la parella. Guia de l’Ajuntament de Barcelona sobre violència masclista en l’àmbit de la parella. Respon a qüestions com què he de fer?, quins drets tinc?, on em puc adreçar?, què passa si ho denuncio? i com ho faig?.
 • Recuperació de les dones en situació de violència masclista de parella. Llibre que sorgeix com a resultat d’una investigació aplicada patrocinada per l’Ajuntament de Barcelona, dirigida per la Universitat de Barcelona i realitzada amb la participació de l’Equip d’Atenció a les Dones, gestionat per la Fundació Salut i Comunitat. D’una banda, ofereix un model integral de fases d’alliberament i recuperació de les dones que viuen en situació de violència masclista de parella i, d’altra banda, per a cadascuna de les dimensions i subdimensions que defineix aporta els corresponents qüestionaris escalats i/o registres d’índex que permeten el mesurament i valoració.

ONG i moviments socials

asociacionesPlataforma unitària contra les violències de gènere

Plataforma que té per objecte sensibilitzar la ciutadania desvetllant les creences i els estereotips culturals que sustenten la violència cap a les dones, posant de manifest la necessitat de mesures de prevenció educatives i socialitzadores que aturin aquesta violència, mostrant la seva posició a favor de les víctimes i de les persones i dels col·lectius que els donen suport i en contra dels maltractadors i potenciant la denúncia dels casos de maltractaments, ajudant a trencar el silenci.

Associació Hèlia Dones

Grup de dones formades en la lluita feminista dins de la Plataforma unitària contra les violències de gènere que treballen per les dones afectades i supervivents de la violència masclista perquè aconsegueixin recuperar la seva autoestima, la seva plena participació social i s’apoderin, a través de la sensibilització i investigació contínua de les necessitats, creant projectes i serveis d’intervenció i millora, fomentant el voluntariat i la participació ciutadana.

Estadístiques

 • estadisticasGlobal Database on Violence against Women. Pàgina web d’ONU Dones que brinda fàcil accés a informació completa i actualitzada sobre les mesures adoptades pels Estats Membres de les Nacions Unides per abordar totes les formes de violència contra la dona.
 • Fets i xifres: Acabar amb la violència contra dones i nenes. Pàgina web d’ONU Dones que recull fets i xifres sobre les diverses formes de violència contra les dones, mesures per abordar la violència i exemples de violència contra grups de dones vulnerables.
 • Violence against women. Capítol 6 de la publicació de les Nacions Unides “The World’s Women 2015: Trends and Statistics”, que presenta les últimes estadístiques i anàlisi de la situació de dones i homes en les àrees de preocupació identificades per la Plataforma d’Acció (adoptada pels governs l’any 1995, a la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona de Nacions Unides). La publicació també examina els progressos cap a la igualtat de gènere en els últims 20 anys.
 • Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats. Relació d’estadístiques relatives a la violència contra la dona. Inclou dades sobre diferents aspectes d’aquesta temàtica: àmbit judicial, delictes contra la llibertat sexual, macroenquestes sobre “Violència contra les dones”, prostitució i tràfic i víctimes mortals per violència de gènere.
 • Portal estadístic de la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere. Permet realitzar consultes seleccionant, primer, un àmbit d’anàlisi (denúncies, ordres de protecció, víctimes mortals…) i, a continuació, un indicador seguit d’una variable d’anàlisi.
 • Observatori estatal contra la violència domèstica i de gènere. El web inclou un espai dedicat a la legislació, jurisprudència espanyola i jurisprudència internacional en matèria de violència domèstica i de gènere. (Veure menú de la dreta).
 • Institut Català de les Dones. Dades estadístiques de la Línia 900 900 120 d’atenció a les dones en situació de violència masclista.

"Trackback" Enllaç des de la teva web.

Deixa un comentari

 

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework