Activitats de divulgació

Al llarg de l’any s’organitzen multitud d’activitats de sensibilització i divulgació als municipis: xerrades, conferències, taules rodones, jornades…

Aquestes activitats són convocades per entitats i organismes implicats en la protecció i defensa dels drets humans, de manera que són un recurs per identificar possibles fonts d’informació per a la recerca.

A l’inici del treball, participar en alguna d’aquestes activitats pot inspirar objectius d’investigació.

Alhora, aquestes activitats són una bona oportunitat per entrar en contacte amb persones expertes en la qüestió investigada, ja sigui perquè també la investiguen o perquè l’han viscuda en primera persona: persones voluntàries, afectades, familiars, professionals…

Els actes solen incloure un torn obert a preguntes i comentaris del públic. Aquest torn de paraula pot aprofitar-se per plantejar preguntes sobre els temes tractats a la xerrada, que alhora permetin aclarir dubtes sobre el marc teòric o sobre la interpretació que s’ha fet de les dades analitzades.

Igualment, aquestes activitats poden contribuir a la recollida de dades per la recerca.

Per això:

  1. Convé demanar autorització a l’entitat organitzadora de l’activitat, com a amfitriona de les persones expertes. Aquesta autorització pot gestionar-se per correu electrònic dies abans de l’activitat o, si això no ha estat possible, el mateix dia, arribant abans que l’activitat s’iniciï.
  2. Després, cal recollir el consentiment informat de les persones que s’enregistraran.
  3. Amb els pertinents consentiments i autoritzacions, es pot procedir a l’enregistrament de l’activitat per, posteriorment, transcriure aquells fragments que proporcionin dades sobre la qüestió investigada. En el torn d’intervencions del públic, es pot plantejar alguna pregunta que ampliï aquesta recollida de dades.
  4. En ocasions, és possible apropar-se a les persones expertes al final de l’activitat per realitzar-los entrevistes personals. En aquest cas, l’entrevista s’articula al voltant de 3-5 qüestions perquè no ocupi més d’uns 5 minuts, considerant que aquesta persona tindrà altres compromisos.

En cas que no s’obtingui l’autorització de l’entitat o el consentiment de les persones, sempre es pot fer un relat escrit de l’activitat, incloent la resposta obtinguda a les preguntes que s’hagin pogut plantejar en el torn d’intervencions del públic.

Finalment, es realitzarà una anàlisi de contingut, ja sigui de la transcripció de l’entrevista, de la transcripció de fragments de l’enregistrament de l’activitat -els que proporcionin dades pertinents per a la recerca- o bé del propi relat.

El relat de l’activitat s’inclouria en els annexos del treball; mentre que l’enregistrament i la transcripció (de l’activitat o de les entrevistes) és material de l’investigador/a que no cal lliurar al centre.

Agendes d’interès per a recerques amb enfocament de drets humans:

left right
Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework