Proposta per a Cicle Mitjà de Primària

Cultura popular al voltant de l’aigua

L’aigua és un element bàsic de vida a la terra, raó per la qual la saviesa popular s’hi ha esplaiat. Les dites i refranys al voltant de l’aigua ens ajudaran a descobrir el paper bàsic de l’aigua, la relació entre desenvolupament i abús i la importància d’una nova cultura de l’aigua.

DescripcióDesenvolupamentRecursosTemporització
L’aigua és un element bàsic de vida a la terra, raó per la qual la saviesa popular s’hi ha esplaiat. Les dites i refranys al voltant de l’aigua ens ajudaran a descobrir el paper bàsic de l’aigua, la relació entre desenvolupament i abús i la importància d’una nova cultura de l’aigua.

En una primera sessió s’explica que es treballarà en grup, es formen i se’ls hi encarrega que, pel proper dia, busquin i portin a classe informació sobre els diferents usos de l’aigua.(domèstic, industrial, agrícola, recreatiu…)

Cada grup farà la seva classificació dels diferents usos i abans d’acabar la sessió es posarà en comú i es decidirà una classificació unitària amb la que treballar.

Se’ls hi pot facilitar informació perquè puguin comprovar que, en la classificació unitària, no s’han deixat cap àmbit important de consum d’aigua.

Es reorganitzen els grups perquè n’hi hagi tants com número d’usos que s’han concretat i cada grup s’encarrega d’un.

S’explica el que és un refrany i es proporciona material divers sobre refranys al voltant de l’aigua:

A cada grup es buscaran els refranys que, d’alguna manera, tindrien més present si fossin responsables de l’ús de l’aigua que tenen assignat, es posaran en comú i se’n triarà un per a cada ús.

Es parla de la relació dels refranys amb la manera de viure (lloc, feina, creences…) de la situació actual de l’aigua i de la nova cultura de l’aigua per acabar pensat una auca per a cada ús tot tenint present la nova cultura de l’aigua.

Per acabar, a cada auca se li adjuntarà el refrany triat i entre tots es pot pensar el lloc de l’edifici escolar més adient per cada una d’elles.

 Es preveuen quatre sessions
Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework