Tallers de Recerca pels Drets Humans

Proposem 6 tallers a realitzar al llarg del curs, en l’horari de tutoria (màxim 1 hora de durada), vinculats a continguts de matèries comunes.

1r trimestre: Qüestionem

Presentació: Recerca pels drets humans
 • Presentar la recerca com a activitat orientada a generar nous coneixements per a la millora de les condicions de vida.
 • Comprendre les etapes de la investigació i la importància de delimitar-ne l’objectiu.
 • Valorar la contribució de la recerca als drets humans i la sostenibilitat global.

Filosofia: Formes de coneixement

Concreció de l'objectiu i propostes de recerca
 • Divulgar propostes de recerca i de recerca-servei vinculades a iniciatives de drets humans i justícia global del municipi.
 • Comprendre el procediment de concreció de l’objectiu, a partir del plantejament del problema i la qüestió de recerca.

Filosofia: Drets humans

2n trimestre: Documentem

Identificació de fonts per internet: agents, posicions, interessos
 • Diferenciar entre font d’informació i document, així com la necessitat d’identificar-les mitjançant citacions i referències bibliogràfiques.
 • Promoure una lectura crítica de les fonts d’informació, a partir del seu reconeixement com agents socials, amb posicions i interessos condicionats per l’estructura social (públics, privats; titulars d’obligacions, responsabilitats, drets).
 • Comprendre Google com a empresa amb finalitat de lucre i les estratègies d’ús del seu cercador per accedir a fonts d’informació vàlides en un treball acadèmic.

Llengua: Dimensió de recerca i tractament de la informació

Ètica de la recerca
 • Reconèixer les implicacions ètiques i socials del propi Treball de recerca.
 • Promoure quatre principis ètics que orientin la presa de decisions del Treball de recerca: respecte, protecció, cura i servei.

Filosofia: Llibertat i responsabilitat. Drets humans.

3r trimestre: Dissenyem

Pòsters de projecte
 • Promoure la participació personal i la cooperació grupal en la revisió i millora del disseny de les recerques en base a criteris de rigor.
 • Identificar els drets humans afectats per la qüestió de recerca i la relació amb reptes globals de sostenibilitat i justícia, des d’una visió sistèmica i complexa (són varis, són específics, són interdependents, som crítics -conflicte, consens, contradicció, poder-).

Ciències per al Món Contemporani: Desenvolupament humà, desenvolupament sostenible

Investigar canvia el món: Mostra de projectes

Investigar canvia el món: Mostra de projectes

 • Reconèixer la relació de les seves qüestions de recerca amb els reptes globals de sostenibilitat i drets humans, la interdependència de les problemàtiques i la necessitat de corresponsabilitat individual i col·lectiva per a la seva resolució.
 • Posar en relleu les causes estructurals (polítiques, econòmiques, culturals) que emergeixen en alguns dels treballs.

Filosofia: Conflictes emergents del món actual

2n de Batxillerat: Comuniquem

Comunicar la recerca: pòsters de resultats
 • Identificar l’estat del treball i les metes personals per a l’organització del temps restant.
 • Comprendre la sostenibilitat i les dimensions de protecció de drets humans com a punt de referència per a la interpretació de resultats.
Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework