Educación para la ciudadanía: Informe sobre la situación en ocho comunidades autónomas

Accés al document
Autoria: Argibay, M.; Celorio, G.; Celorio, J.; López, A.
Editorial: Hegoa – UPV/EHU
Lloc: Bilbao
Any: 2011
Idioma: Castellà

Publicació analítica sobre la relació existent entre polítiques educatives, democràcia, participació responsable i solidaritat que recull l’evolució de l’Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans dins de l’Estat espanyol, a través dels processos específics posats en marxa en algunes de les seves comunitats autònomes (molt variades, que acusen diferències de signe polític, distribució pressupostària, població, dimensió territorial, o situacions lingüístiques).

L’estudi mostra les similituds i diferències de concepció de l’Educació per a la Ciutadania que hi pugui haver entre Govern central i sectors socials o governs autonòmics. Tot això amb la finalitat de contribuir a que, gràcies a l’anàlisi d’una part significativa de l’Estat espanyol, el públic lector pugui sospesar la coherència o incoherència del conjunt del procés d’implantació de l’Educació per a la Ciutadania; i pugui valorar l’abast de les perspectives que s’obren per a la formació d’una ciutadania responsable, participativa i solidària.