Dret a l’aigua

Aquí trobareu fonts d’informació per a projectes d’educació en drets humans i ciutadania global.
flecha

Organismes governamentals | ONG i moviments socials | Centres de recerca | Normativa

Organismes governamentals

A nivell internacional

 • UN Water. Òrgan que coordina els esforços de les entitats de l’ONU i les organitzacions internacionals que treballen en temes d’aigua i sanejament. Dona suport als Estats membres per gestionar de manera sostenible l’aigua i el sanejament: els informa sobre polítiques, els monitoritza i n’inspira l’acció.
 • Programa Mundial d’Avaluació dels Recursos Hídrics (WWAP) de la UNESCO. Coordina la tasca de 31 entitats associades i membres d’ONU-Aigua en l’Informe anual sobre el desenvolupament dels recursos hídrics al món (WWDR, per les sigles en anglès). A més, el WWAP supervisa les qüestions relacionades amb l’aigua dolça per proporcionar recomanacions, desenvolupar estudis de casos, reforçar la capacitat d’avaluació a escala nacional i informar sobre l’ampli procés de presa de decisions en matèria hídrica.
 • World Health Organization. L’Organització Mundial de la Salut treballa en aspectes relacionats amb l’aigua, el sanejament i la higiene quan la càrrega de salut és alta, quan les intervencions podrien marcar una diferència significativa i quan els coneixements actuals són limitats.
 • United Nations Environment Programme (UN Environment). Principal autoritat ambiental a nivell mundial, la missió de la qual és dirigir i encoratjar la participació de les nacions i els pobles en la cura del medi ambient per millorar la seva qualitat de vida sense comprometre la de les generacions futures. Ajuda els països a protegir i restaurar els ecosistemes marins i d’aigua dolça.
 • United Nations Division for Sustainable Development Goals (DSDG). Divisió que proporciona lideratge en la promoció i coordinació de l’execució del programa de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides des de la Conferència Rio+20 (2012). Inclou un apartat sobre aigua i sanejament, on hi ha documents, publicacions, informes nacionals, etc., sobre la temàtica. També inclou una pàgina de seguiment del progrés de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 6, dedicat a garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a tothom.
 • United Nations Food and Agriculture Organization (FAO). Els objectius principals de la FAO són: l’eradicació de la fam, la inseguretat alimentària i la malnutrició; l’eliminació de la pobresa i l’impuls del progrés per a tothom, i l’ordenació i utilització sostenibles dels recursos naturals. Entre aquests recursos, treballa per promoure aproximacions coherents a la gestió sostenible de la terra i l’aigua.
 • European Environment Agency (EEA). Agència de la Unió Europea que es dedica a proporcionar informació sòlida i independent sobre el medi ambient amb l’objectiu de donar suport al desenvolupament sostenible i contribuir a una millora significativa i quantificable del medi ambient europeu. Ofereix informació tant dels mars i les costes d’Europa com de l’aigua dolça europea.

A nivell estatal i autonòmic

 • Ministeri per a la Transició Ecològica. Departament competent en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat per a la proposta i execució de la política del Govern en matèria d’energia i medi ambient per a la transició a un model productiu i social més ecològic i en matèria d’aigua com a bé públic essencial.
 • Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. El seu web permet consultar normatives, campanyes de sensibilització, diagnòstics,… en àmbits relacionats amb el medi ambient, com la qualitat atmosfèrica, l’ús del sòl, l’aigua, els residus, etc.
  • Agència Catalana de l’Aigua. Ens públic adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat amb competències plenes en el cicle integral de l’aigua a les Conques Internes de Catalunya en el marc de la directiva europea de l’aigua.

ONG i moviments socials

A nivell internacional

 • World Water Council. Plataforma internacional multi-actor que es va crear el 1996 per iniciativa de famosos tecnòcrates i organitzacions internacionals de l’aigua, en resposta a una creixent preocupació per part de la comunitat global sobre els problemes mundials de l’aigua. La seva missió és promoure la conscienciació, incrementar el compromís polític i detonar l’acció en temes crítics de l’aigua a tots els nivells.
 • Water Footprint Network. Plataforma internacional d’aprenentatge dinàmic per connectar les diverses comunitats interessades en la sostenibilitat, l’equitat i l’eficiència de l’ús de l’aigua.
 • WWF. WWF treballa per un planeta viu i la seva missió és aturar la degradació ambiental de la Terra i construir un futur en què l’ésser humà visqui en harmonia amb la natura: conservant la diversitat biològica mundial, assegurant que l’ús dels recursos naturals renovables sigui sostenible i promovent la reducció de la contaminació i el consum desmesurat.

A nivell estatal i autonòmic

 • Ecologistes en Acció. Confederació de més de 300 grups ecologistes distribuïts per pobles i ciutats que forma part de l’anomenat ecologisme social, el qual entén que els problemes mediambientals tenen el seu origen en un model de producció i consum cada vegada més globalitzat, del qual deriven també altres problemes socials, i que cal transformar si es vol evitar la crisi ecològica.
 • Energía sin fronteras. ONG de desenvolupament dedicada a la promoció i execució d’infraestructures de subministrament d’aigua/sanejament i energia a comunitats rurals aïllades de països en vies de desenvolupament i a propiciar el debat i la sensibilització social en aquest camp de la cooperació.
 • Aigua per al Sahel. ONG que destina pràcticament el 100% dels fons recollits a la cooperació amb Burkina Faso, on finança cooperatives i associacions rurals protagonistes de projectes hidràulics i impulsa la construcció de pous d’aigua. Paral·lelament, l’ONG organitza activitats a Catalunya per sensibilitzar la gent sobre la realitat de la vida quotidiana als pobles del Sahel.

Centres de recerca

A nivell internacional

 • UNU-INWEH (Universitat de les Nacions Unides – Institut d’Aigua, Medi Ambient i Salut). Centre que ajuda a resoldre els reptes de l’aigua que preocupen les Nacions Unides, els seus Estats membres i la ciutadania, a través de: coneixement de descobriments científics; investigació que identifica els problemes emergents de la política; aplicació de solucions escalables sobre el terreny; i divulgació pública orientada i rellevant.
 • Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA). Grup de professionals espanyols i portuguesos de diferents àmbits (acadèmic, empresarial, cultural, social…) que, a través del coneixement científic, promouen una nova cultura de l’aigua; concretament, un canvi en la política de gestió d’aigües per aconseguir actuacions més racionals i sostenibles. La Fundació treballa per recuperar els ecosistemes aquàtics (fonts, rius, riberes, llacs, aiguamolls…).

A nivell estatal i autonòmic

 • Instituto del Agua. Centre de recerca de la Universitat de Granada creat per aglutinar grups de recerca, recursos i mitjans instrumentals que permetin l’avanç del coneixement, el desenvolupament i la innovació en tots aquells temes relacionats amb l’aigua, considerada com a recurs, com a agent geodinàmic o com a suport de la biosfera. Les seves àrees d’investigació són “Ecologia Aquàtica”, “Hidrogeologia i Recursos Hídrics” i “Microbiologia i Tecnologies Ambientals”.
 • Institut de Recerca de l’Aigua (IdRA). Estructura d’organització de la recerca de la Universitat de Barcelona que té la finalitat de donar més estabilitat a les activitats desenvolupades pels grups de recerca en matèries relacionades amb l’aigua, la gestió que se’n fa i el seu ús i qualitat.
 • Centre d’Estudis Avançats de Blanes. Centre d’investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) que centra la seva activitat investigadora en els àmbits de l’ecologia i la biologia d’organismes, tant de sistemes marins com d’aigües continentals. La seva investigació té com a objectius generals identificar la diversitat d’organismes i entendre les seves funcions i interaccions en la naturalesa, així com l’aplicació d’aquest coneixement en l’ús i gestió racional dels recursos del nostre planeta i la predicció de respostes a modificacions ambientals.

Normativa

 • Pla d’Acció sobre l’Aigua. G8 (Evian, 1 de juny del 2003). A la cimera del 2003, el G8 va atorgar la major importància a l’aigua, amb un nou pla d’acció per fomentar millors polítiques hídriques i ajudar a aconseguir les metes fixades en la Declaració del Mil·lenni i en el Pla d’Implementació de la Cimera Mundial sobre Desenvolupament Sostenible. El pla d’acció se centra en qüestions com ara la bona governabilitat de l’aigua, enfortiment de les capacitats institucionals a nivell nacional, suport i desenvolupament d’infraestructura, millor monitoratge i avaluació, i promoció de la cooperació internacional.
 • Comentari General sobre el Dret a l’Aigua. Nacions Unides (2002).
 • Convenció sobre el dret dels usos dels cursos d’aigües internacionals per a finalitats diferents de la navegació, de 21 de maig del 1997. Antecedents en la Resolució 2.669 (XXV) de l’Assemblea General de Nacions Unides, de 8 de desembre del 1970.
 • Convenció de Nacions Unides de Lluita contra la Desertificació(1994). La CNULD respon al propòsit de facilitar una aliança de llarg abast per al desenvolupament sostenible dels ecosistemes de terres seques vulnerables i, a aquest efecte, de millorar la canalització i inversió d’ajuda oficial al desenvolupament. La Convenció es fonamenta en l’ensenyament del passat i expressa un consens internacional pel que fa a un marc d’actuació integrat.
 • Resolució 2.669 (XXV) de l’Assemblea General de Nacions Unides, de 8 de desembre del 1970, titulada “Desenvolupament progressiu i codificació de les normes de dret internacional sobre els cursos d’aigua internacionals”.

Etiquetes:

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework