FAR d’avaluaci贸 i qualificaci贸 del Treball de recerca de batxillerat

Punt de refer猫ncia per a la Formaci贸, Avaluaci贸 i Recerca

Des de 2016, el programa Recerca per a la ciutadania global indaga sobre l’avaluaci贸 del Treball de recerca de batxillerat amb professorat de secund脿ria, en seminaris i assessoraments de centre. El FAR sorgeix d’aquests intercanvis i vol esdevenir una eina pr脿ctica perqu猫 els instituts puguin:

 • Aplicar una avaluaci贸 formativa, atenta al potencial de desenvolupament de cada estudiant i del grup com a comunitat d’aprenentatge.
 • Disposar d’un sistema col路lectiu, 脿gil i rigor贸s de qualificaci贸 final basat en evid猫ncies d’aprenentatge, 茅s a dir, en dades emp铆riques verificables en registres.
 • Connectar el Treball de recerca amb els sabers i compet猫ncies de l’ESO i el batxillerat, orientades a l’objectiu d’educar en drets humans i ciutadania global.

Cada persona responsable del Treball de Recerca disposa del seu FAR:

 • FAR per a la Coordinaci贸
 • FAR per a la Tutoria
 • FAR per a l’Estudiant
 • FAR per a la Comissi贸 d’Avaluaci贸 Final

El FAR per a la Tutoria i el FAR per a la Comissi贸 d’Avaluaci贸 Final proporcionen una eina d’observaci贸 de l’aprenentatge, mentre que el FAR de l’Estudiant 茅s una base d’orientaci贸 del Treball de recerca, que explicita el proc茅s d’investigaci贸.

El FAR per a la Coordinaci贸 processa les dades del FAR per a la Tutoria i el FAR per a la Comissi贸 d’Avaluaci贸 Final, per a la planificaci贸, seguiment i avaluaci贸 final del Treball de recerca.

Drive
Carpeta d’eines del FAR

Informes d’avaluaci贸 continuada

El FAR per a la Tutoria permet emetre informes d’avaluaci贸 formativa per a l’estudiant, que inclouen:

 • Una qualificaci贸 provisional, generada per l’eina a partir dels indicadors observats per la tutora o tutor.
 • Un gr脿fic d’assoliment per compet猫ncies, segons les etapes de recerca programades pel centre per a aquell trimestre.
 • Comentaris del tutor-a (feedback per escrit), sobre el proc茅s formatiu, fites assolides i reptes que l’estudiant pugui resoldre en les pr貌ximes setmanes.

Qualificaci贸 provisional, qualificaci贸 final

La qualificaci贸 del Treball de recerca mant茅 una doble funci贸:

 • La qualificaci贸 final 茅s una obligaci贸 legal que, actualment, determina l’acc茅s a estudis superiors i, per tant, cal que sigui rigorosa, 茅s a dir, basada en criteris d’avaluaci贸 expl铆cits i evid猫ncies d’aprenentatge verificables en registres.
 • La qualificaci贸 provisional 茅s un n煤mero sint猫tic que comunica, de forma simple i efectiva, el rendiment acad猫mic del propi treball al llarg del curs, en base als criteris d’avaluaci贸 del centre.

Aix铆, aquesta qualificaci贸 provisional 茅s un exercici de transpar猫ncia amb l’estudiant que alhora, ha de tractar-se com un est铆mul per:

 • promoure la confian莽a en les pr貌pies capacitats i sostenir la motivaci贸 de l’alumnat ja que, en les primeres etapes, seguint unes pautes senzilles s’obtenen qualificacions provisionals altes (coherents amb el nivell competencial d’educaci贸 secund脿ria, si s’acompleixen uns terminis de treball).
 • regular el propi proc茅s d’aprenentatge, parant atenci贸 als factors que provoquen oscil路laci贸 de la qualificaci贸 entre trimestres (tasques no completades, fonts no contrastades, etc.).

Barem d’avaluaci贸

El FAR calcula la qualificaci贸 del treball de recerca segons el barem que determina cada institut en funci贸 del seu projecte educatiu, la programaci贸 efectivament implementada i el context d’aplicaci贸. Aix铆, cada centre valora el pes que concedeix a cada indicador, capacitat (criteri) i compet猫ncia en la qualificaci贸 final del Treball de recerca, seguint una escala:

0 = PRESCINDIBLE. Criteri o indicador rellevant per a l’avaluaci贸 interna de centre per貌 que no hauria de repercutir en la qualificaci贸 de l’estudiant.

1 = INTERESSANT. Criteri o indicador prescindible per貌 que aporta un valor afegit als treballs de recerca

2 = IMPORTANT. Criteri o indicador rellevant en els treballs de recerca del centre

3 = FONAMENTAL. Criteri o indicador imprescindible en qualsevol treball de recerca de l’institut

Els indicadors s贸n conductes observables de l’estudiant que informen de capacitats, Aquestes capacitats nodreixen compet猫ncies clau a nivell de batxillerat, de forma que esdevenen els criteris d’avaluaci贸 del Treball de recerca.

Indicadors, criteris i compet猫ncies

D’aquesta manera, l’eina allibera al professorat de la necessitat de qualificar els lliuraments de l’estudiant, per centrar l’atenci贸 en el proc茅s d’ensenyament-aprenentatge.

Informes d’avaluaci贸 final

Finalitzats els treballs, el FAR Coordinaci贸 processa les observacions registrades per la tutoria i la comissi贸 d’avaluaci贸 final, i emet els informes d’avaluaci贸 final, que inclouen els comentaris de devoluci贸 d’ambdues parts i la qualificaci贸 final obtinguda. Pr猫viament, la comissi贸 d’avaluaci贸 final聽 pot revisar la qualificaci贸 num猫rica generada pel FAR, per validar-la o modificar-la en base a evid猫ncies d’aprenentatge respecte a la programaci贸 curricular, lluny de la comparaci贸 entre alumnes.

Les compet猫ncies s贸n interdependents: el rendiment en un aspecte (ex. gesti贸 de fonts) afecta al rendiment en d’altres (ex. rigor metodol貌gic) de forma que la qualificaci贸 generada pel FAR acaba corresponent a la que, globalment, atorgaria el professorat. En aquest sentit, el FAR proporciona una eina d’observaci贸 sistem脿tica que refor莽a l’avaluaci贸 formativa i agilita la qualificaci贸 final entre persones diverses.

M茅s enll脿 de la qualificaci贸, el FAR s鈥檌ntegra en la programaci贸 did脿ctica del Treball de recerca, junt amb d’altres recursos i activitats per posar en pr脿ctica l’avaluaci贸 formativa.L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educaci贸 per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educaci贸 per a la Ciutadania Global.

L鈥Objectiu 4 de l鈥Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a prop貌sit d鈥檃qu铆 a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements te貌rics i pr脿ctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjan莽ant l鈥檈ducaci贸 pel desenvolupament sostenible i l’adopci贸 d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de g猫nere, la promoci贸 d’una cultura de pau i noviol猫ncia, la ciutadania mundial i la valoraci贸 de la diversitat cultural i de la contribuci贸 de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. M茅s informaci贸.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputaci贸 de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework