Calendari de recerca

Vers un batxillerat com a comunitat de recerca compromesa

Com tota situaci贸 formal d’aprenentatge, el Treball de recerca requereix temps d’interacci贸 entre professorat i alumnes. Tanmateix, el temps 茅s un recurs esc脿s en un batxillerat condicionat per la necessitat de preparaci贸 de la Prova d’Acc茅s a la Universitat. Aquesta proposta de calendari del Treball de recerca cerca:

  1. Disposar d鈥檈spais de suport al proc茅s de recerca de cada estudiant dins l鈥檋orari lectiu.
  2. Facilitar l鈥autoregulaci贸 i const脿ncia聽de l鈥檃lumnat en la realitzaci贸 del treball.
  3. Potenciar l鈥avaluaci贸 formativa i comunicaci贸 dels treballs, connectant les recerques amb la programaci贸 de les mat猫ries.
  4. Generar un clima grupal de recerca compromesa i ajut mutu, que sostingui la motivaci贸 personal.

Es tracta d’optimitzar el temps que cada persona (docent o estudiant) dedica al treball, mitjan莽ant una organitzaci贸 del cursque aprofiti el potencial d’aprenentatge de la recerca per a les diferents mat猫ries: fer menys per aprendre m茅s.

Calendari del Treball de recerca

Presentem un calendari orientatiu del Treball de recerca, amb una previsi贸 d’activitats per setmana que, necess脿riament, ha d’adaptar-se al context de cada centre i als imprevistos de cada curs. Els textos en cursiva corresponen a tasques que es realitzen fora de l’horari lectiu.

1R TRIMESTRE: Q脺ESTIONAR

Despr茅s d’unes primeres setmanes de transici贸 al batxillerat, el primer trimestre es dedica a la presentaci贸 del Treball de recerca i l’exploraci贸 d’interessos de recerca, des d’una mirada cr铆tica聽 amb els reptes globals de sostenibilitat i drets humans. La coordinaci贸 de batxillerat assigna la tutoria de recerca a finals de novembre, de forma que hagi temps de realitzar almenys una 煤nica sessi贸 de tutoria de recerca abans de les vacances, orientada a la validaci贸 del tema triat per l’estudiant.

Setembre. Presentaci贸 al claustre de la programaci贸 del Treball de recerca.

13 d’octubre. Presentaci贸 a l’alumnat de la programaci贸 del Treball de recerca, a c脿rrec de la tutoria de grup: objectius i funcionament, calendari de lliuraments i material de suport聽(moodle del Treball de recerca).

24 d’octubre. Taller: Recerca pels Drets Humans

2 de novembre. Alumnat comunica interessos de recerca (temes).

7 de novembre. INS assigna tutor-a de recerca

14 de novembre. La tutoria de grup comunica assignaci贸 de tutoria TR a l鈥檃lumnat, lliura la pauta per al primer lliurament: Introducci贸 i Objectiu (PDF) i dedica una sessi贸 a la preparaci贸 del聽document de treball. que l’alumnat compartir脿 amb la tutoria de recerca.

Fins al 2 de desembre. Primera sessi贸 de tutoria de recerca per validar el tema d’investigaci贸, explorar l铆nies possibles d’investigaci贸 i identificar un o varis termes clau a partir dels quals iniciar la cerca d’informaci贸 pel marc te貌ric.

12 de desembre. Lliurament d’una primera introducci贸 i esb贸s d’objectiu

Diana de coavaluaci贸 de l鈥檕bjectiu (PDF)

Tutoria de grup anuncia la tasca de vacances: Resum de primeres informacions en base a un llibre de la biblioteca (Pauta聽en PDF).

16 de desembre. Sortida a la biblioteca municipal. Recerca bibliogr脿fica per identificar almenys 1 llibre d鈥檌nter猫s pel marc te貌ric.

VACANCES. Tasca: Primer resum d’informaci贸, amb citaci贸 i refer猫ncia

2N TRIMESTRE: DOCUMENTAR

Durant el segon trimestre, l’alumnat completa un marc te貌ric per a la seva recerca, en base a algunes publicacions disponibles sobre la q眉esti贸. Aquesta recerca bibliogr脿fica es completa abans d’iniciar qualsevol treball de camp (visites, entrevistes…) o experimental (cient铆fica, art铆stica, tecnol貌gica…), per fonamentar les decisions metodol貌giques del tercer trimestre.

9 de gener. Tutoria de grup anuncia lliuraments del trimestre: Marc te貌ric i Bibliografia (Pauta en PDF).

16 de gener. Coavaluaci贸 del primer resum (PDF): estil, citaci贸 i refer猫ncies (Lleng眉es).

23 de gener. Taller d鈥identificaci贸 de fonts per internet: agents, posicions, interessos.

30 de gener. Alumnat cerca, selecciona i processa informaci贸: organitzaci贸 en apartats i s铆ntesi.

6 de febrer.Alumnat elabora un mapa mental per comunicar les troballes significatives del marc te貌ric.聽

13 de febrer. Seminari: qu猫 hem esbrinat fins al moment. Primers esquemes te貌rics i interconnexi贸 de les recerques.

20 de febrer. Tutoria de recerca lliura el Full d’autoavaluaci贸 del Marc te貌ric (PDF).聽

27 de febrer. Alumnat cerca, selecciona i ressenya investigacions pr猫vies sobre la q眉esti贸 de recerca.聽

6 de mar莽. Elaboraci贸 de bibliografia, portada, 铆ndex provisional i altres elements formals (numeraci贸 de p脿gines, marges, etc.).

13 de mar莽. Lliurament de marc te貌ric i bibliografia,聽en l’esborrany de treball junt amb els apartats previs.

20 de mar莽. Taller d’脠tica en la recerca.

27 de mar莽. Tutoria de grup lliura informes d’avaluaci贸 continuada i anuncia la tasca de vacances: Esquema del marc te貌ric (Pauta en PDF).

VACANCES: Completar esquema del marc te貌ric.聽

3R TRIMESTRE: DISSENYAR

El tercer trimestre 茅s 猫poca d’avaluacions finals i baixa la dedicaci贸 al Treball de recerca. Tanmateix, les recerques del grup continuen presents a l’aula amb activitats de s铆ntesi i reflexi贸 que ajuden a gestar i, posteriorment, prendre decisions sobre el disseny metodol貌gic.

17 d’abril.聽Tutoria de grup recorda lliuraments del trimestre: P貌ster de projecte (Canva o Drive) i M猫tode (Pauta en PDF).聽

24 d’abril. Coavaluaci贸 del marc te貌ric (PDF). Revisi贸 del marc te貌ric i objectiu en base a comentaris de millora.聽

2 de maig. Taller de confecci贸 de p貌sters de projecte.

8 de maig. Seminaris: Mostra d’esquemes i elaboraci贸 de criteris o model d’an脿lisi

15 de maig. Lliurament d’un p貌ster del projecte d鈥檌nvestigaci贸. Primers apunts de M猫tode.

22 de maig. Gesti贸 de consentiments informats de persones i/o autoritzacions d鈥檈ntitats implicades en la recerca. Confecci贸 i assaig d鈥檌nstruments.

29 de maig. Mostra de p貌sters de projecte: Investigar canvia el m贸n

6 de juny. Lliurament de l鈥檃partat de M猫tode i Annexos (model de consentiment, instruments, etc.).

12 de juny.Preparaci贸 de la recollida: espais, enregistraments, cites…

19 de juny. Lliurament d’informes d’avaluaci贸 continuada.

VACANCES:Recollida i processament de dades.

2N DE BATXILLERAT: CONCLOURE I COMUNICAR

Al setembre es completa l’an脿lisi de les dades recollides i processades durant l’estiu. Durant les primeres setmanes del curs, es reprenen les tutories i seminaris per a la interpretaci贸 i discussi贸 de resultats: infer猫ncies, argumentaci贸, avaluaci贸 cr铆tica… Tot plegat es presenta al novembre i s’avalua al primer trimestre de forma que, en endavant, l’estudiant pugui concentrar els seus esfor莽os en les mat猫ries de 2n.

18 de setembre. Recordatori del calendari de lliuraments, anunci d’activitats i aclariment de dubtes.

26 de setembre. Taller Comunicar la recerca: P貌ster de resultats (Drive).

2 d’octubre. Primer lliurament d’An脿lisi (Pauta en PDF): exposici贸 dels resultats de l’an脿lisi quantitativa i/o qualitativa de les dades recollides.

9 d’octubre. Seminaris: d’aprofundiment en la interpretaci贸 de resultats, argumentaci贸, infer猫ncies i contrast amb el marc te貌ric: per cada criteri, interrelacionant criteris i en global.

16 d’octubre. Redacci贸 de conclusions enumerant les troballes principals en relaci贸 a l鈥檕bjectiu d鈥檌nvestigaci贸

23 d’octubre. Lliurament d’An脿lisi i Conclusions.

30 d’octubre. Confecci贸 de l鈥informe afegint portada i 铆ndex definitius, agra茂ments, numeraci贸 de p脿gines i gr脿fics… Ampliaci贸 de les conclusions afegint valoracions personals: aplicabilitat, l铆mits, encerts, dificultats, aprenentatges, noves l铆nies de recerca, recomanacions… Revisi贸 dels aspectes formals del document: ortografia, tipografia…

6 de novembre. Lliurament del treball de recerca.

13 de novembre. Confecci贸 del p貌ster de resultats.

20 de novembre. Lliurament del p貌ster de resultats de recerca

DESEMBRE. Presentaci贸 oral

En els mesos seg眉ents, l’alumnat procedeix a la devoluci贸 a les persones i entitats que han col路laborat en la recerca, aix铆 com la participaci贸 en premis, mostres de recerca i altres activitats de divulgaci贸 de la recerca.L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educaci贸 per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educaci贸 per a la Ciutadania Global.

L鈥Objectiu 4 de l鈥Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a prop貌sit d鈥檃qu铆 a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements te貌rics i pr脿ctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjan莽ant l鈥檈ducaci贸 pel desenvolupament sostenible i l’adopci贸 d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de g猫nere, la promoci贸 d’una cultura de pau i noviol猫ncia, la ciutadania mundial i la valoraci贸 de la diversitat cultural i de la contribuci贸 de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. M茅s informaci贸.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputaci贸 de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework