Les fonts d’informació

Vers un batxillerat com a comunitat de recerca compromesa amb el treball i amb el món

En l’etapa de marc teòric, l’alumnat es documenta a fi de conèixer i aprofitar el coneixement previ disponible sobre la seva qüestió de recerca, que fonamentarà el seu propi disseny de recerca.

Qui informa les recerques? Què argumenta? En què basa la seva argumentació?

Per quina institució o entitat treballa? Quina és la seva posició? Quins interessos defensa?

La informació no és neutra. Cada autor-a i font d’informació percep i interpreta el món des d’una posició social. Això, lluny de ser un obstacle, esdevé una oportunitat per al desenvolupament del pensament sistèmic i complex, apropant-se a la controvèrsia social i científica que afecta les qüestions de recerca, i el conflicte inherent a la vida en societat amb una mirada ètica.

Abans d’endinsar-nos a internet, comencem la cerca bibliogràfica per la xarxa de biblioteques municipals, on és probable que l’alumnat trobi algun llibre divulgatiu sobre l’objecte d’estudi, adequat al seu nivell d’aprenentatge. Habitem la societat de la informació i, a través d’internet, podem accedir a una immensitat d’informació vàlida i actualitzada sobre la qüestió de recerca. Tanmateix, a internet cal fer una cerca estratègica i, per això, comencem identificant la font d’informació (qui publica sobre la qüestió) per, posteriorment, seleccionar documentació publicada per cada font.

Les fonts poden proporcionar-nos informació per a:

  • El marc teòric. És aquella informació que ens limitarem a resumir o ressenyar, exposant el que diu la font, contrastant amb el que diuen d’altres amb criteris conceptuals i ètics, però sense posicionar-nos.
  • La recollida i anàlisi de dades. És aquella informació que processarem per a la seva anàlisi i transformació.

En qualsevol de les etapes, l’estudiant recull informació vàlida i pertinent per respondre al seu objectiu d’investigació.

A més d’informació teòrica, a internet l’alumnat pot trobar:

  • Informes d’estudis i investigacions prèvies.
  • Dades estadístiques, algunes en arxius descarregables que faciliten noves anàlisis.
  • Dades qualitatives, com atles, testimonis, arxius digitalitzats…
  • Índexs, resultat de la combinació de tot un sistema d’indicadors, basats en diferents models d’anàlisi
  • Visualització de dades, resultat del tractament gràfic d’una determinada anàlisi.

Així, les fonts d’informació poder ser també font d’inspiració per al disseny metodològic.

Enllaços a fonts de dades

Guies temàtiques


Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework